نظریة تقصیر//پایان نامه آلودگی هوا

92
ژانویه 30, 2019 0 Comment

 نظریة تقصیر این نظریه که خاستگاه  غربی نیز به همراه دارد، مبتنی بر این باور است، که مسئولیت انسان در جایی است، که خطایی مرتکب شده است. حتی ادعا شده […]

نفي تجمل و رفاه زدگي:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

92
0 Comment

نفي تجمل و رفاه زدگي در سيره پيامبر(ص) زندگي ساده و بدون هرگونه تشريفات و تجملات پيامبر گرامي اسلام (ص) به عنوان الگويي براي همه مسلمانان در طول تاريخ و […]

پایان نامه آموزش های مهارتی:/بازار کار و کارآفرینی

92
0 Comment

بازار کار و کارآفرینی نظم نوین اقتصادی و رشد سریع تکنولوژی منجر به تغییر وضعیت اقتصادی کشورها به خصوص بازار کار آن ها گردیده است. از سوی دیگر جهانی سازی […]

مصادیق خسارتهای معنوی:/پایان نامه ضررهای جمعی

92
0 Comment

مصادیق خسارت های معنوی بند 2 مادۀ 9 قانون آئین دادرسی کیفری، در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه بر آمده است.[1] ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با عبارت عام […]

پایان نامه رهن دریایی//تعقیب سفر دریایی

92
0 Comment

تحصیل اعتبار به‌وسیله‌ی فرمانده منحصراً برای تعقیب سفر دریایی لازم است برای روشن‌شدن مطلب ابتدا تعریفی از فرمانده ارائه دهیم. در قانون دریایی و کنوانسیون‌های موجود در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی […]

پایان نامه تیپ های شخصیتی:تیپ شناسی آیزنگ

92
0 Comment

تیپ شناسی آیزنگ تیپ شناسی آیزنگ، می تواند در پیش بینی رفتارهای متعدد مورد استفاده قرار گیرد و اصولا هدف اساس تیپ شناسی آیزنگ استفاده از چند مفهوم اساسی جهت […]

پایان نامه حقوق دریاها/:مفهوم حقوق ممتاز دریایی

92
ژانویه 29, 2019 0 Comment

مفهوم حقوق ممتاز دریایی حق دریایی مؤسس وجه متمایز و تاریخی حقوق دریایی مدرن است. اساس این حقوق به دوران قرون‌وسطی برمی‌گردد. حق ممتاز دریایی حقی است عینی (line) که […]

پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:ابعاد تعهد سازمانی

92
0 Comment

ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه اتزیونی[1] ادگارد شاین(1973) انواع تعهد سازمانی را از منظر اتزیونی مطرح می‌نماید که عبارتند از: تعهد توأم با احساس بیگانگی، تعهد مبتنی بر حسابگری، تعهد […]

پایان نامه سازگاری زناشویی/:وجدان گرایی

92
0 Comment

گشودگی نسبت به تجربه (O) این عامل، بر علایق شخصی افراد تمرکز می کند یعنی علائقی که شخص جذب آن باشد و آن ها را بسیار دنبال می کند. گشودگی […]

انتخاب سهام:-پایان نامه درباره خرید سهام

92
0 Comment

انتخاب سهام در اکثر بورس­هاي دنيا، اوراق بهادار متنوعي براي سرمايه­گذاري عرضه مي گردد ولي در حال حاضر در بورس اوراق بهادار فقط سهام عادي خريد و فروش مي­شود. بنابراين […]