ورشکستگی از دیدگاه قانون-پایان نامه در مورد پیش بینی درماندگی مالی

مدیر سایت
ژانویه 6, 2019 0 Comment

ورشکستگی از دیدگاه قانون 2-5-1)  قوانین ورشکستگی در ایران در این بخش به برررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلاحات بعدی آن پرداخته می شود.   طبق ماده 141 […]

اثر تجدید ارائه بر دوره های زمانی بعد از تجدید ارائه،پایان نامه در مورد کیفیت سود گزارش شده

اثر تجدید ارائه بر دوره های زمانی بعد از تجدید ارائه بعد از بررسی تجدید ارائه اصلاحات حسابداری در دوره های زمانی کوتاه، اثر تجدید ارائه بر  دوره های زمانی […]

تعریف قرارداد پاداش مبتنی بر سود: پایان نامه درباره ارزيابي ارتباط سود و زيان

قرارداد پاداش مبتنی بر سود: تئوری نمایندگی[1] بیان می­دارد که مدیران نسبت به سرمایه­گذاران موقعیت اطلاعاتی برتری دارند. با فرض اینکه مدیران عموماً براساس علاقه و انگیزه شخصی عمل می­کنند […]

انواع معيارهاي کارایی،پایان نامه کارایی مالی شرکتهای صنعتی

1-1-1  معيارهاي کارایی در بيشتر مواقع معيارهايي براي اندازه‌گيري کارایی وجود ندارد. بنابراين، حسابرسان عملياتي بايد به‌کمک مديريت صاحبکار و ساير متخصصان مربوط آنها را تدوين کنند. حتي در جايي‌که […]

مفهوم ارتباط وجه نقد با سود:پایان نامه درباره اقلام تعهدی

مدیر سایت
ژانویه 5, 2019 0 Comment

ارتباط وجه نقد با سود در تحلیل نهایی ، جریان های ورود و خروج وجه نقد از واحد های انتفاعی ، اصولی ترین رویدادهایی است که اندازه گیری های حسابداری […]

مفهوم گزارشگری به موقع.پایان نامه عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

به موقع بودن صورت های مالی گزارشگری به موقع تابعی ازعوامل مرتبط به حسابرسی و ویژگی های شرکت می باشد.عوامل مربوط به حسابرسی آنها هستند که احتمالا در اجرای وظایف […]

رویکردهای ارزیابی کیفیت-پایان نامه مسئولیت اجتماعی وگزارشگری مالی

رویکردهای مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی افزون بر پیشنهاد شماره 8 و متن اصلاح شده استاندارد شماره 61، رویکردهای متفاوت دیگری به کیفیت اصول حسابداری و گزارشگری مالی وجود […]