ارزش افزوده بازار-پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

ارزش افزوده بازار[1]
ارزش افزوده از دیدگاه اقتصادی عبارت از ثروتی اضافه که نمایانگر تفاوت میان ارزش محصولات و خدماتی که به عنوان نهاده در فرآیند تولید به کار می‌روند، نسبت به ارزش خروجی‌های(ستاده‌ها) آن فرآیند است.
اما از دیدگاه بازاریابی این مفهوم به معنای ارزش‌افزایی به نحوی است که یک کالا و یا نهاده به محصولی دارای شناسه و برند تبدیل شود. خدمات و کالاهای دارای برند می‌توانند همچنین به وسیله روشهایی از جمله ارتقای طراحی و بهبود ویژگیهای محصولات به ارزش افزوده دست یابند. در اقتصاد، تفاوت بین قیمت فروش و هزینه‌های تولید یک محصول، ارزش افزوده در هر واحد است. در مجموع ارزش هر واحد از تمام واحد فروخته شده، ارزش کل افزوده‌است. ارزش کل معادل درآمد خریدهای کمتر از خارج (مواد و خدمات) است. ارزش افزوده بخشی از درآمد شرکتهای یکپارچه، به عنوان مثال، شرکتهای تولیدی، و بخش کمتری از درآمد بالاتر برای شرکت کمتر یکپارچه، به عنوان مثال، شرکتهای خرده فروشی است. ارزش کل افزوده به هزینه کل کار(از جمله دستمزد، حقوق و منافع) به علاوه “پول نقد” سود عملیاتی (تعریف شده به عنوان سود عملیاتی به علاوه هزینه استهلاک، به عنوان مثال، سود عملیاتی قبل از استهلاک) بسیار نزدیک است. ارزش افزوده بازار معیاری جهت ارزیابی ارزش خلق ‌شده برای سهامداران است. بر اساس این معیار، کل ارزش ایجاد شده برای سهامداران از زمان تاسیس شرکت تا کنون ارائه می‌گردد(پارسائیان، 1382).
ارزش افزوده بازار مفهومی است که ارتباطی نزدیک با ارزش افزوده اقتصادی دارد. مزیت ارزش افزوده بازار نسبت به سایر معیارها در این است که این معیار تفاوت بین وجوه وارد شده و خارج ‌شده از
شرکت را منعکس می‌کند(تفاوت بین آنچه سرمایه‌گذاران به‌ عنوان سرمایه به شرکت آورده و آنچه قادرند با فروش سهام خود به قیمت بازار تحصیل کنند). به ‌لحاظ نظری ارزش افزوده بازار شرکت در یک نقطه از زمان با ارزش فعلی مورد انتظار سالانه ارزش افزوده اقتصادی برابر است. از آنجا که ارزش بازار شرکت همانا ارزش فعلی بازده مورد انتظار شرکت در بلندمدت است، ارزش افزوده بازار مبین وضعیت شرکت در بلندمدت است. در ارزش افزوده بازار عامل ریسک به طور خودکار منظور شده است، زیرا ارزش بازار شرکت، قضاوت سرمایه‌گذاران در خصوص ریسک شرکت را به طور ضمنی در بر دارد. بدین علت است که ادعا می‌شود ارزش افزوده بازار مستقیماً برای مقایسه عملکرد شرکتها در صنایع و حتی کشورهای مختلف مناسب است. برخلاف ارزش افزوده اقتصادی که به طورکلی یک ارزیابی از عملکرد داخلی       می باشد ارزش افزوده بازار مقیاسی برای عملکرد خارجی است. چگونگی ارزیابی عملکرد شرکت از طرف بازار برحسب ارزش بازاردهی و ارزش بازار سهام با سرمایه، سرمایه گذاری شده در شرکت مقایسه می گردد(باسیدور و همکاران[2]، 1997).
[1] Market Value Added
[2] Bacidore et al