استراتژي و مزيت رقابتي:پایان نامه درمورد استراتژی

استراتژي و مزيت رقابتي:پایان نامه درمورد استراتژی

استراتژي و مزيت رقابتي
از دیدگاه پورتر[1] استراتژی ها این امکان را به سازمان می دهند که از سه مبنای متفاوت از مزیت های رقابتی بهره گیرد. آن ها عبارتند از : رهبری در هزینه ها[2]، متفاوت یا متمایز ساختن محصولات و خدمات[3]، و در نهایت متمرکز کردن[4] توجه بر محصولات و خدماتی خاص، پورتر این سه مبنا را استراتژی های ژنریک یا عمومی[5] ناميد.دراستراتژي رهبری هزینه ها شرکت اقدام به تولید و عرضه محصولات استاندارد می کند که بهای تمام شده هر واحد برای مشتری (کسی که نسبت به قیمت حساسیت دارد) کاهش می یابد. در مواردي شرکت می تواند، در یک صنعت، محصولاتی با بهای تمام شده کمتر تولید و عرضه نماید كه مهم ترين اين موارد عبارتند از (ديويد،1391، ص ص141-136) :
 

  1. هنگامی که بازار متشکل از خریدارانی باشد که نسبت به قیمت حساسیت نشان می دهند.
  2. هنگامی كه برای محصولات متمایز مشتریان چندانی وجود نداشته باشد.
  3. هنگامی که مشتریان بین محصولات با انواع مختلف برند[6] تفاوت چندان زیادی قائل نشوند.
  4. هنگامی که تعداد زیادی خریدار با توان های بالقوه چانه زدن در بازار وجود داشته باشند.

 
در كل هدف از اين استراتژي آن است كه محصولاتي با قيمت پايين تر از شركت هاي رقيب به بازار عرضه شود و به وسيله آن سهم بيشتري از بازار به دست آيد و آن گاه  با بالا بردن فروش تلاش نمود كه شركت هاي رقيب را به كلي از بازار خارج نمود.
منظور از استراتژی متمایز ساختن محصول این است که محصولات و یا خدماتی ارائه شوند که در صنعت مورد نظر به عنوان محصول یا خدمتی منحصر به فرد تلقی شوند و به مشتریانی عرضه شوند که به قیمت حساسیت چندانی نشان نمی دهند. شرکتي که استراتژي تمايز را به شيوه‌اي موفقيت آميز به اجرا درآورد مي‌تواند قيمت محصول را نسبت به شرکت‌هاي رقيب بالاتر تعيين کند، زيرا به وفاداري مشتريان خود تکيه مي‌نمايد و مشتريان شيفته ويژگي متمايز و منحصر به فرد اين نوع محصول خواهند شد. ويژگي‌هاي خاصي وجود دارد كه مي تواند يك محصول را از محصولات شرکت‌هاي رقيب متمايز سازند. شيوه هاي متداول كه شركت ها مي توانند به وسيله آن ها استراتژي هاي تمايز را به شيوه اي وموفقيت آميز به اجرا در آورند اين است كه بين واحدهاي تحقيق و توسعه و بازاريابي هماهنگي ايجاد كند و براي جذب نيروهاي خلاق و زبده تسهيلات ويژه فراهم آورند.
و اما مقصود از متمرکز کردن توجه بر محصولات و خدمات خاص این است که نیازهای گروه های کوچکی از مصرف کنندگان تأمین شود. تمرکز برگروه خاصي از مشتريان هنگامي موفق است که بخشي از صنعت داراي اندازه و وسعت کافي و از رشد بالقوه برخوردار باشد و سرانجام اين که اين موفقيت از نظر شرکت‌هاي عمده و رقيب، از اهميت زيادي برخوردار نباشد. استراتژي‌هايي مانند رسوخ در بازار و توسعه بازار به گونه‌اي هستند که مي‌توان به ميزان زيادي از مزاياي ناشي از تمرکز بر گروه خاصي از مشتريان استفاده کرد. شرکت‌هاي بزرگ و همچنين شركت هايي که در سطح متوسط قرار دارند تنها زماني مي‌توانند از استراتژي‌‌هاي مبتني بر تمرکز برگروه خاصي از مشتريان استفاده کنند که اين استراتژي را با استراتژي‌هاي مبتني بر رهبري در هزينه‌ها و متمايز ساختن محصول در هم آميزند .شركتي كه از استراتژي مبتني بر تمركز بر گروه خاصي از مشتريان استفاده مي كند مي كوشد خدمات خاصي را به بازاري محدود عرضه كند كه اين بازار مي تواند به صورت منطقه جغرافيايي ، بخش خاصي از مصرف كنندگان يك محصول يا گروه ويژه اي از مشتريان باشد. اين در حالي است كه شركت هاي رقيب در بازارهاي گسترده تر فعاليت مي كنند.(ديويد،1391، ص ص141-136).
[1] Michael Porter
[2] Cost Leadership
[3] Differentiation
[4] Focus
[5] Porter Generic Strategies
[6]  Brand