انتخاب سهام:-پایان نامه درباره خرید سهام

انتخاب سهام
در اکثر بورس­هاي دنيا، اوراق بهادار متنوعي براي سرمايه­گذاري عرضه مي گردد ولي در حال حاضر در بورس اوراق بهادار فقط سهام عادي خريد و فروش مي­شود. بنابراين در اينجا طريقه انتخاب سهام عادي توسط سرمايه­گذاران مدنظر است. در موقع انتخاب سهام، مهم­ترين موضوع براي فرد سرمايه­گذار اين است که چه مبلغي را براي هر سهم عادي پرداخت نمايد. تعيين دقيق مبلغ پرداختي براي هر سهم احتياج به تجزيه و تحليل­هاي وسيعي دارد. هدف اصلي از تجزيه و تحليل سرمايه­گذاري، محاسبه ارزش فعلي عايدات هر سهم است. در بورس­هاي کارا، تعيين ارزش واقعي هر سهم (ارزش فعلي عايدات آتي ) براحتي امکان پذير است. در بازار کاراي سرمايه، تمام اطلاعات مربوط به اوراق بهادار در قيمت بازار اين اوراق منعکس است و هر اطلاعات جديدي که به بازار مي­آيد، سريعاً قيمت اوراق بهادار را تحت تأثير قرار مي­دهد. در اين بازارها، امکان دستيابي به بازده غيرعادي[1] وجود ندارد و بازده سرمايه­گذاري متناسب با ريسک مربوط به آن است (صفرزاده، 1389).

انتخاب سهام در بازار کارا بسيار آسان است زيرا قيمت سهام تفاوت بسيار ناچيزي از ارزش ذاتي آن دارد. در اين بازار، با توجه به روحيات سرمايه گذار نسبت به ريسک پذيري، سهام انتخاب مي­گردد. سرمايه­گذار اين اطمينان خاطر را دارد که براي سهام خريداري شده بيشتر از قيمت واقعي آن مبلغي پرداخت ننموده است. بنابراين ضرورتي براي تجزيه و تحليل­هاي بنيادي احساس نمي­شود؛ بقول برخي از صاحبنظران: در بازار کارا بهترين شکل انتخاب سهام بصورت تصادفي است. در کشورهايي نظير ايران که بازار کاراي سرمايه ندارند، قيمت بازار اوراق بهادار با قيمت واقعي آن تفاوت قابل ملاحظه­اي دارد. بنابراين شخص سرمايه­گذار بايد تجزيه و تحليل بنيادي، جهت خريد سهام مورد نظر انجام دهد (هاشمی و بهزادفر، 1390).

 

2-3-2-1-1-  انواع تجزيه و تحليل بنيادي

الف) تجزيه و تحليل اقتصاد کشور
ب) تجزيه و تحليل صنعت
ج) تجزيه و تحليل شرکت
د) تعيين ارزش سهام عادي
الف) تجزيه و تحليل اقتصاد کشور
سرمايه­گذار در هنگام خريد سهام ابتدا بايد وضعيت اقتصادي کشوري که قرار است سرمايه گذاري در آن صورت گيرد را مورد بررسي قرار دهد. اگر چه هدف سرمايه گذار خريد سهام شرکتهاي منفرد است، ولي مشکل است بتوان تصور نمود که صنعت و شرکتهاي موجود در صنعت تحت تأثير عوامل اقتصادي قرار نگيرد. تغيير در هريک از عوامل اقتصاد باعث تغييراتي در وضعيت صنعت و شرکت­هاي موجود در آن مي­شود و طبعاً باعث تغييراتي در انتظارات و پيش­بيني­هاي فرد سرمايه­گذار خواهد گرديد. سياستهاي پولي و مالي دولت نقش فوق العاده­اي در شکوفايي و رشد يا رکود صنعت دارد. بنابراين سرمايه­گذار ناگزير است اقتصاد کشور را تجزيه و تحليل کند. در تجزيه و تحليل اقتصاد ملي عوامل بي­شماري از قبيل توليد ناخالص ملي، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ پس انداز، نرخ بي کاري، کسري يا مازاد بودجه، نرخ ماليات، نرخ ارز، ميزان صادرات و واردات، تراز پرداخت­ها و غیره بايد مورد بررسي قرار گيرد. سرمايه­گذار بايد بررسي نمايد که عوامل فوق چه تغييري در بازار سهام و خصوصاً در قيمت سهام بوجود خواهد آورد (هاشمی و همکاران، 1390).
ب) تجزيه و تحليل صنعت
اهميت اين تحليل با توجه به عملکرد صنايع مختلف در طول ساليان روشن مي­گردد. اين تحليل به سرمايه گذاران کمک مي کند تا در چه صنايعي سرمايه گذاري کنند و از کدام يک دوري کنند. هدف از اين تحليل ارزشيابي وضعيت جاري صنعت است. در نمودار 2-1، اين مراحل قابل مشاهده است. آقاي گروديسکي[2] در کتاب سرمايه­گذاري خود رشد صنعت را به سه مرحله تقسيم مي­کند:

  • مرحله پيشرو[3]

در اين مرحله، تقاضا به سرعت رشد مي يابد. بسياري از شرکتها به علت ناتواني در مقابل فشارهاي رقابتي و نداشتن تجربه رشد سريع فروش و سودآوري در اين مرحله از حرکت باز مي مانند. در مبارزه شرکتها براي کسب سهم بازار و بقاء ، رقابت سختي در مي گيرد. ريسک سرمايه گذاران در يک شرکت گمنام بالاست، ولي در مقابل، اگر شرکت موفق شود بازده مورد انتظار آنها نيز بالاست. در مرحله آغازين صنعت، شناسايي شرکت­هايي که در نهايت در صنعت باقي مي­مانند، براي تحليل­گران اوراق بهادار دشوار است. با گذشت زمان و مشخص شدن برندگان، قيمت­هاي آنها به طور چشمگيري از مراحل اوليه توسعه فراتر خواهد رفت. شرکت­هاي دست اندرکار در بخش نرم افزار و سخت افزار رايانه در آغاز دهه 1980 مثال خوبي از مرحله آغازين هستند. همراه با جهش يکباره تقاضاي منتظره براي محصولات آنها، بيشتر اين شرکتها با هدف کسب سهم بيشتري از بازار فعاليت مي کنند. در سال 1983، تعداد شرکتهاي توليد رايانه، تنها در آمريکا، به 150 شرکت مي­رسيد. اين مرحله ممکن است بالاترين بازده را داشته باشد، ولي در عوض، بالاترين خطر را نيز دارد(آلوچنا[4]، 2009).
[1] – Abnormal return stock
[2]  Grodisky
[3]  Pioneering 
[4] – Aluchna
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر تصمیم¬گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک¬های تصمیم¬گیری چند معیاره