انواع سطوح بهره وری؛پایان نامه بهره وری نیروی انسانی

انواع سطوح بهره وری؛پایان نامه بهره وری نیروی انسانی

اهمیت بهره­وری

در جهان امروز بهره­وری تقریبا مترادف با پیشرفت می­باشد. استاندارد زندگی در یک جامعه به درجه­ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به‌عبارت‌دیگر مقدار و کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می­کند. برای ارتقای استاندارد زندگی باید غذا، پوشاک، مسکن و … بیشتر تولید شود. افزایش مقدار تولید کالاها و خدمات می­تواند از طریق افزایش نهاده­های نیروی کار و سرمایه صورت پذیرد و یا اینکه از منابع موجود به‌صورت کاراتر استفاده به عمل آید. منابع یک کشور عموما محدود می­باشد. بنابراین بهره­وری بیشتر یک ضرورت برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت می­باشد. بهره­وری بیشتر موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی می­شود. با بهبود بهره­وری شاغلان به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب­تر دست خواهند یافت، در عین حال فرصت­های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهره­وری بالاتر از یک سو موجب کاهش قیمت­ها شده و از سوی دیگر سود سهامداران را افزایش می‌دهد. به هر حال در یک کشور در حال توسعه­ای مانند ایران بدون ارتقای بهره­­وری نمی­توان مشکل بیکاری را بر­طرف نمود.
برای بهره­وری بالاتر باید ضایعات به هر شکلی که وجود دارد، از قبیل ضایعات در مواد، ماشین­آلات، زمان، نیروی انسانی، فضا و دیگر اشکال آن شناسایی و حذف شود. فرآیندهایی که موجب ایجاد ارزش‌افزوده نمی­شوند باید شناسایی و از چرخه تولید کنار گذارده شوند. ( ولی زاده زنوز، پروین، 1384)

سطوح بهره­وری

بهره­وری در سطوح مختلف موردبررسی قرار می­گیرد. بسته به نوع تحلیل و اهداف مورد انتظار یک تحقیق، سطح موردنظر انتخاب و مطالعات انجام می­شود. بالاترین سطح بررسی سطح بین المللی و کوچکترین سطح آن که در نظام اجتماعی موردبررسی قرار گیرد بهره­وری فردی می­باشد. (شکری، سید عباس، 1389)
الف-بهره­وری در سطح بین الملل:
بررسی بهره­وری در سطح جهانی مقوله­ای است که از دیر باز موردتوجه دانشمندان بوده است. امروزه علاوه بر بهره­وری نیروی کار، شاخص­های دیگری درباره بهره­وری انرژی، تکنولوژی مدیریت و … در سطح بین المللی موردتوجه قرارگرفته است. اقتصاددانان در توسعه و اندازه­گیری بهره­وری در سطح بین المللی و مقایسه کشور­ها با یکدیگر بیشترین سهم را داشته­اند. هم اکنون دو مؤسسه معتبر تحقیقات جهانی به نام­های مؤسسه بین المللی مدیریت[1] و مؤسسه بازار جهان اقتصاد[2] که در کشور سویس مستقر می­باشند. تعداد قابل ملاحظه­ای ملاک را جهت مقایسه رقابت­پذیری برخی از کشورهای جهان که سهمی از تجارت جهانی را در اختیار دارند اندازه­گیری کرده و با محاسبه یک شاخص ترکیبی به نام رقابت­پذیری، توان رقابتی کشورهای جامعه موردمطالعه را محاسبه و آن‌ها را از این منظر رتبه­بندی می­کنند. در سال­های اخیر نیز سازمان بهره­وری آسیایی[3] دراین‌ارتباط پروژه­ای را تعریف و در سطح کشورهای عضو به مرحله اجرا درآورده است.
ب-بهره­وری در سطح ملی:
بررسی بهره­وری در سطح کلان پیش زمینه آسیب­شناسی اجتماعی و نیز راه آسانی برای اتخاذ سیاست­های صحیح است. عموما بررسی بهره­وری در سطح کلان دارای دو جنبه است: اول آنکه شاخص­های بهره­وری در سطح کل اقتصاد مانند بهره­وری نیروی کار وسرمایه و … این امکان را فراهم می­آوردتا سطح و یا میزان رشد آن با سایر کشورها موردبررسی تطبیقی قرار گیرد و جایگاه کشور در سطح منطقه جهان مشخص شود. دوم آنکه تحلیل بهره­وری یک تحلیل درونی است و سعی می­شود با استفاده از شاخص­های بهره­وری محاسبه‌شده وضع موجود تبیین و با توجه به اهداف از پیش تعیین شده استراتژی حرکت جهت تحقق اهداف مشخص شود.
ج-بهره­وری در سطح بخش:
بررسی بهره­وری در سطح بخش­های مختلف امری اصولی است. تفکبک اقتصاد ملی به بخش­های تولید مانند کشاورزی، معدن، صنعت، نفت و خدمات و هم چنین به سه بخش عمده دولتی، خصوصی و تعاونی مبنای بررسی­های گوناگون در زمینه بهره­وری می­باشد. تحقیقات قابل‌توجهی در خصوص بهره­وری نیروی کار و تا حدودی بهره­وری سرمایه و بهره­وری کل عوامل در سطح بخش­های اقتصادی صورت گرفته است. شایان توجه است مقایسه بهره­وری بین بخش­های مختلف اقتصادی تنها برای عواملی از تولید امکان­پذیر است که به‌طور مشترک مورداستفاده قرار می­گیرد مانند بررسی بهره­وری نیروی کار در بخش­های دولتی و خصوصی.
د-بهره­وری در سطح سازمان وشرکت:
بهره­وری در سطح سازمان برابر است با نسبت کار انجام‌شده سازمان برای تولید کالاها با ارائه خدمات در طول یک زمان معین به منابع مصرف شده که در تولید نقش داشته­اند. بنابراین برای محاسبه بهره­وری در سطح سازمان نسبت به بخش اقتصادی از عوامل ملموس­تری استفاده می­شود. سازمان متشکل از شرکت­هایی است که خود تولید کننده نوع خاصی از کالاهای نهایی هستند.لذا مفهوم سازمان نباید با مفهوم شرکت اشتباه گرفته شود و سازمان می­تواند از جمع چند شرکت به وجود آمده باشد. شرکت مکان ثابتی است که در آن مجموعه­ای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تولید کالا و خدمت به کار افتاده باشد.
ه-بهره­وری در سطح واحد تولیدی:
واحد تولیدی در واقع قسمتی از شرکت است که به تکمیل محصول نهایی، تولید قطعه یا ارائه خدمات خاصی می­پردازد. این سطح از تولید می­تواند جزء واحد، گروه تولیدی، خط تولیدی و سالن تولید لحاظ شود.
بررسی بهره­وری در این سطح علاوه بر بهره­وری نیروی کار، سرمایه، انرژی، عوامل خاص و فنی چون ماشین­آلات و حتی بک ماشین خاص را نیز می­تواند شامل شود. بررسی بهره­وری یک خط تولید و بررسی بهره­وری زمان همواره با مطالعات کنترل کیفیت همراه است که در حوزه مطالعات عمومی مهندسی در صنایع قرار می­گیرد.
 
و-بهره­وری فرد شاغل:
میزان بهره­وری فردی شاغلین تحت تأثیر عوامل ملموس و غیر­ملموس نظیر اندازه تجهیزات، شرایط کار، فرآیندها، آگاهی و انگیزش قرار دارد. اگر چه همه عواملی که به آن اشاره شد در جای خود اهمیت بسزایی دارند، ولی به جرأت می­توان انگیزش را به‌عنوان مهمترین عامل ارتقای بهره­وری مطرح کرد. با توجه به مفهوم بهره­وری، اعتقاد بر این است که رشد بهره­وری در سطح هر شاغل موجب رشد بهره­وری در سطح شرکت می­باشد. و این افزایش موجب افزایش بهره­وری در سطح بخش اقتصادی و درنهایت رشد بهره­وری ملی می­شود. به‌عبارت‌دیگر رشد بهره­وری در سطح ملی بستگی به رشد بهره­وری تک تک شاغلین دارد. باید پذیرش این واقعیت که انسان تنها عاملی است که می­تواند خود را تغییر دهد و در محیط خود تغییر به وجود آورد، نقش کلیدی شاغلین به‌طور اخص و انسان به‌صورت اعم در فرآیند بهره­وری آشکار می­شود.)شکری، سید عباس، 1389)

[1].International Institute
[2] . Development World for Management &Economic froum
[3].Asian Produactivity Organization