بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۷۳

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۷۳

۴-۲-۵٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی در احساس امنیت فردی در برابر سوانح طبیعی (سیل و زلزله)
اجرای طرح هادی به دلیل ایجاد نظم در ساختار روستا ، رعایت اصول مقاوم سازی مساکن روستایی ، رعایت حرایم مختلف نظیر حریم نهر ، رودخانه و … می تواند سبب افزایش احساس امنیت فردی نماید که البته این امر بستگی به میزان اجرای طرح هادی در روستا دارد . در بسیاری از روستاهای استان گیلان ایجاد حس امنیت فردی بین اهالی روستا به زمان زیادی نیاز دارد .
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، درمی یابیم پس از تهیه و اجرای طرح هادی با وجود قرار گیری روستاهای مورد مطالعه در پهنه وقوع خطر بالا زلزله ، احساس امنیت فردی در برابر سوانح طبیعی بالا رفته است و این ناشی از دریافت وامهای روستایی جهت ساخت و رعایت آیین نامه مقاوم سازی ۲۸۰۰ از سوی بنیاد شهرستان ، لایروبی و رعایت حریم در دو رودخانه پسیخان و گوهر رود که به ترتیب از روستاهای پسیخان و سیاه اسطلخ می گذرد و در گذشته خسارات فراوان مالی به روستاییان تحمیل نموده است ، می باشد .
همچنین در نتایج پرسشنامه ها دیده می شود بیشتر افراد (۴۰ درصد) معتقدند این تاثیر متوسط ، ۱/۲۵ معتقدند این تاثیر کم و ۲/۴ معتقدند بی تاثیر بوده و در مقابل ۷/۳۰ درصد افراد نظر مثبتی داشته و گزینه های زیاد و خیلی زیاد را برگزیده اند .
جدول ۴-۱۴- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در احساس امنیت فردی در برابر سوانح طبیعی (سیل و زلزله)

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۹ ۲/۴
کم ۵۴ ۱/۲۵
متوسط ۸۶ ۴۰
زیاد ۵۳ ۷/۲۴
خیلی زیاد ۳ ۶
کل ۲۱۵ ۱۰۰