تاریخچه ی دربی در دهه ی 40+ اطلاعات جالب راجع به تاریخچه ی دربی ها (قسمت اول )

 
 
دیدار نخست، ۱۶ فروردین ۱۳۴۷
استقلال صفر – پرسپولیس صفر
ترکیب استقلال: حسین قاضی شعار، علی محمد کاردان، مهدی لواسانی، احمد رحیمی، اونیک کاراپتیان، احمد منشی‌زاده، کامبیز جمالی (‌کاپیتان)، علی جباری، حسین فرزامی، داریوش مصطفوی، مرتضی شرکا.
سرمربی: علی دانایی فر
ترکیب پرسپولیس: ‌هادی طاووسی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان، جعفر کاشانی، رضا وطن خواه، عزت الله وطنخواه، کاظم رحیمی، همایون بهزادی ‌(کاپیتان)، بهمن نوروزی، ناظم گنجاپور، حسین کلانی، اصغر ادیبی.
سرمربی: پرویز دهداری
داور: عبدالرضا موزون
===========================
دیدار دوم، ۲۰ دی ماه ۱۳۴۷
پرسپولیس صفر – صفر استقلال
 
ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان (‌کاپیتان‌)، عزت الله وطنخواه، مهراب شاهرخی، جعفر کاشانی، فریدون معینی، کاظم رحیمی، حبیب علیزاده، همایون بهزادی، رضا وطن‌خواه.
ترکیب استقلال: مهدی کشاورز، منصور پورحیدری، پرویز قلیچ خانی، مهدی لواسانی، اونیک کاراپتیان، حسین فرامرزی، کاروحق وردیان، جلال طالبی )‌کاپیتان)، اکبر افتخاری، داریوش مصطفوی.
داور: بهادر خان (‌پاکستان‌(
===========================
دیدار سوم، ۳۱ مرداد ماه ۱۳۴۸
استقلال ۳ – ۱ پرسپولیس
ترکیب پرسپولیس: مهدی عسکر خانی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان )‌کاپیتان‌)، رضا وطنخواه، فریدون معینی، اصغر ادیبی، کاظم رحیمی، حبیب علیزاده، حسین کلانی، ناظم گنجاپور، فریدون ممبینی.
ترکیب استقلال: حسین قاضی شعار، منصورپور حیدری، پرویز قلیچ خانی )‌کاپیتان‌)، مهدی لواسانی، عزت الله جان ملکی، احمد منشی‌زاده، کارو حق وردیان، علی جباری، غلام‌حسین فرزامی، داریوش مصطفوی، اکبر افتخاری.
داور: ابوالقاسم حاج ابوالحسن
گل‌ها: احمد منشی‌زاده در دقیقه ۸، علی جباری در دقیقه ۴۳ و کارو حق‌وردیان دردقیقه ۸۹ برای استقلال و ناظم گنجاپور در دقیقه ۷۲ برای پرسپولیس.
===========================
دیدار چهارم ۱۷ بهمن ۱۳۴۸
استقلال ۱ – صفر پرسپولیس – تا دقیقه ۸۲ (در نهایت استقلال ۳- صفر پرسپولیس)
ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، اکبر محمدی، مجتبی ضرابی، رضا اکبری، علی قاضی شعار، سعید کامیاب، رضا تقدسی، محمود خوردبین، عباس رجبی فرد، بهمن رحمت شاهی، مهدی تهرانی، مسیح مسیح نیا، احمد حسن‌زاده، علی سلیمی.
سرمربی: رجبعلی فرامرزی
استقلال: حسین قاضی شعار، پرویز قلیچ خانی (‌کاپیتان‌)، اکبر کارگرجم، منصور پورحیدری، گودرز حبیبی، کارو حق وردیان، احمد منشی‌زاده، مهدی حاج محمد، غلامحسین مظلومی، اکبر افتخاری، علی جباری.
سرمربی: علی دانایی فرد
داور: ابوالقاسم حاج ابوالحسن
اخراج: عزیز اصلی
این بازی تا دقیقه ۸۲ با تک گل غلامحسین مظلومی به سود استقلال بود اما به دلیل سیلی عزیز اصلی به صورت داور مسابقه، این دیدار از دقیقه ۸۲ نیمه کاره ماند و در نهایت ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد.
===========================
دیدار پنجم، سوم مهر سال ۱۳۴۹/ دیدار دوستانه
پرسپولیس ۲ – ۳ ‌استقلال
گل‌‌ها: جواب قراب ۷۳، کارو حق وردیان ۸۷، عباس مژدهی ۸۸ برای استقلال و علی پروین ۷ و حسین کلانی ۲۳ برای پرسپولیس.
ترکیب پرسپولیس:‌ هادی طاووسی (منصور رشیدی)، اکبر محمدی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، حسین کلانی، جعفر کاشانی، مهراب شاهرخی، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان – صفر ایرانپاک)، داریوش مصطفوی (محمود خوردبین(، اصغر ادیبی.
سرمربی: حسین فکری
ترکیب استقلال: ناصر حجازی، اکبر کارگر جم، مسعود معینی (عزت جانملکی)، پرویز قلیچ خانی (کاپیتان)، منصور پورحیدری، نصرالله عبداللهی، حسین فرزامی، علیرضا حاج قاسم (غلامحسین مظلومی)، کارو حق وردیان، عباس مژدهی (جواد قراب)، مهدی حاج محمد (عباس مژدهی(
سرمربی: رایکوف
داور: ارتو طغرل دیلک (ترکی)
===========================
دیدار ششم، ۲۷ دی ماه ۱۳۴۹
استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس – تا دقیقه ۸۰
گل‌ها: عباس مژدهی در دقیقه ۷۵ برای استقلال و حسین کلانی در دقیقه ۲ برای پرسپولیس.
ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، ابراهیم آشتیانی، اکبر محمدی، جعفر کاشانی، مهراب شاهرخی، اصغر ادیبی، فریدون معینی، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (‌کاپیتان‌)، رضاوطن‌خواه.
سرمربی: حسین فکری
ترکیب استقلال: فرهنگ بادکوبه، نصرالله عبدالهی، پرویز قلیچ خانی )‌کاپیتان‌)، مهدی لواسانی، اکبر کارگر جم، جلال طالبی، کارو حق وردیان، علی جباری، جواد قراب (‌عباس مژدهی‌)، غلامحسین مظلومی، مهدی حاج محمد.
سرمربی: رایکوف
داور: ارشد برازنده
اخراج: همایون بهزادی مهدی لواسانی حسین کلانی
این دیدار به دلیل اعتراض ترکیب پرسپولیس به داور و درگیری فیزیکی عزیز اصلی با داور نیمه کاره ماند و در نهایت ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد.
===========================
دیدار هفتم، ۲۸ خرداد ۱۳۵۰
پرسپولیس ۱ – ۱ استقلال
گل‌ها: غلامحسین مظلومی در دقیقه ۳۱ و صفر ایرانپاک دردقیقه ۹۰
ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، اکبر محمدی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، داریوش مصطفوی، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان – اسماعیل حاج رحیمی‌پور) محمود خوردبین، رضا وطنخواه، اصغر ادیبی.
سرمربی: حسین فکری
ترکیب استقلال: ناصر حجازی، اکبر کارگر جم، مسعود معینی (منصور پورحیدری)، پرویز قلیچ خانی (کاپیتان)، علی جباری، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی (عباس مژدهی)، غلامحسین مظلومی، کارو حق وردیان، جواد قراب، علیرضا حاج قاسم.
سرمربی: رایکوف
داور: بهرام اف (شوروی(
علی جباری
===========================
دیدار هشتم، ۱۵ بهمن ۱۳۵۰
استقلال ۱ – ۴ پرسپولیس
گل‌ها: علی جباری در دقیقه ۷۵ برای استقلال و حسین کلانی در دقایق ۴۳و۹۰، صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۶ و محمود خوردبین در دقیقه ۷۵ برای پرسپولیس.
ترکیب پرسپولیس: ‌هادی طاووسی، مهراب شاهرخی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان محمود خوردبین)، حسین کلانی، اصغر ادیبی.
سرمربی: آلن راجرز
ترکیب استقلال: ناصر حجازی (منصور رشیدی)، اکبر کارگر جم، مسعود معینی، منصور پورحیدری، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی (مسعود مژدهی)، عزت جانملکی، غلامحسین مظلومی، کارو حق وردیان، جواد قراب، علیرضا حاج قاسم (مهدی حاج محمد.(
سرمربی: رایکوف
داور: داود حیدری
دانستنی های تاریخ دربی :
در کل دربی های برگزار شده 164 گل به ثمر رسیده است (استقلال 81 گل – پرسپولیس 83 گل)
 
تیم استقلال 33 گل و تیم پرسپولیس 32 گل در نیمه اول زده است که در مجموع 65 گل در نیمه اول به ثمر رسیده است ( 39.6 درصد کل گلها )
 
تیم استقلال 45 گل و تیم پرسپولیس 51 گل در نیمه دوم زده است که در مجموع 96 گل در نیمه دوم به ثمر رسیده است ( 58.5 درصد کل گلها )
 
سه گل هم در دربی 73 در دو وقت وقت اضافی زده شده است (1.9 درصد کل گلها)
 
بیشترین گل زده در 15 دقیقه پایانی بازی میباشد که در این فاصله زمانی 40 گل به ثمر رسیده است که سهم استقلال 17 گل و سهم پرسپولیس 23 گل میباشد
 
پر گلترین نیمه اول مربوط به دربی 84 میباشد که در آن چهار گل به ثمر رسید که سهم استقلال سه گل و سهم پرسپولیس یک گل بود
در نیمه اول دربی چهلم هم استقلال موفق شد 3 گل بزند
پر گلترین نیمه دوم مربوط به دربی پنجاه و هشتم است که در آن 5 گل زده شد (3 گل استقلال و 2 گل پرسپولیس)
در نیمه دوم دربی دوازدهم 4 گل زده شده است(هر 4 گل برای پرسپولیس)
در نیمه دوم دربی 49 و دربی 82 نیز چهار گل زده شده است (2 گل استقلال و 2 گل پرسپولیس)
در نیمه دوم دربی هفتاد و چهارم 4 گل زده شده است(1 گل استقلال و 3 گل پرسپولیس)
تازه ترین های اخبار پرسپولیس را در آبشار 24 دنبال کنید .
 
تعداد دربی که گلزنان موفق به گلزنی شده اند
 
6 دربی : صفر ایرانپاک
 
5 دربی : مهدی هاشمی ¬نسب — حسین کلانی
 
4 دربی : فرهاد مجیدی — غلامحسین مظلومی – علی جباری
 
3 دربی : مجتبی جباری — آرش برهانی — صادق ورمزیار  — فرشاد پیوس  — عبدالصمد مرفاوی — حسن روشن
 
2 دربی : جابر انصاری — امیدرضا روانخواه — غلامرضا عنایتی – محمود فکری — علی سامره — علیرضا اکبرپور — محمد نوازی — ادموند اختر — مسعود مژدهی
 
عباس مژدهی — کارو حق وردیان — محسن خلیلی — علی کریمی — ادموند بزیک – اسماعیل حاج رحیمی ¬پور — شاهرخ بیانی — ایرج سلیمانی
 
محمود خورد بین — علی پروین
 
بازیکنانی که در بازی دربی برای هر دو تیم گلزنی کرده اند
 
مهدی هاشمی¬ نسب ( 1 گل برای استقلال و 4 گل برای پرسپولیس )
شاهرخ بیانی ( 1 گل برای استقلال و 2 گل برای پرسپولیس )
غلامرضا فتح آبادی ( 1 گل برای استقلال و  1 گل برای پرسپولیس )
 
بازیکنانی که در سه دربی متوالی موفق به گلزنی شده اند
 
فرهاد مجیدی در دربی های 67_68_69  برای استقلال
 
مهدی هاشمی نسب در دربی های 44_45_46 برای پرسپولیس
 
صفر ایرانپاک در دربی های 7_8_9 برای پرسپولیس
 
بازیکنانی که در دو دربی متوالی موفق به گلزنی شده اند
 
برای استقلال شش بازیکن : جابر انصاری ، امیدرضا روانخواه ، غلامرضا عنایتی ، صمد مرفاوی ، عباس مژدهی
 
برای پرسپولیس چهار بازیکن : محسن خلیلی ، ادموند بزیک ، همایون بهزادی ، حسین کلانی
 
مهدی هاشمی نسب در دربی چهل و هشتم برای پرسپولیس و در دربی چهل و نهم برای استقلال گلزنی کرده است
 
بازیکنانی که در یک دربی سه گل زده اند
همایون بهزادی در دربی 12 برای پرسپولیس (هر سه گل در نیمه دوم)
ایمون زاید در دربی 74 برای پرسپولیس (هر سه گل در نیمه دوم)
 
بازیکنانی که در یک دربی دو گل زده اند
برای استقلال سه بازیکن : مجتبی جباری(دربی 73) ، غلامحسین مظلومی(دربی 16) ، علی جباری(دربی 10)
 
برای پرسپولیس شش بازیکن : مهدی طارمی(دربی 82) ، هادی نوروزی(دربی 72) ، شاهرخ بیانی(دربی 27) ، صفر ایرانپاک(دربی 21) ، ایرج سلیمانی(دربی 12) ، حسین کلانی(دربی 8)
 
گلزنان خارجی دربی
برای پیگیری اخبار پرسپولیس به آبشار 24 مراجعه کنید
جری بنگستون یک گل در دربی 81 برای پرسپولیس
ایمون زاید سه گل در دربی 74 برای پرسپولیس
عیسی ترائوره یک گل در دربی 55 برای پرسپولیس