تعریف بازاریابی اینترنتی ؛پایان نامه درمورد بازاریابی اینترنتی

تعریف بازاریابی اینترنتی ؛پایان نامه درمورد بازاریابی اینترنتی

 

تعریف بازاریابی اینترنتی

تعاریف مختلف و متفاوتی از بازاریابی الکترونیکی ارائه شده است که هر کدام از یک دیدگاه خاص مفهوم بازاریابی الکترونیکی را مورد توجه قرار داده است.استرس و ریموند(Strauss and Raymond) بازاریابی الکترونیکی را معادل بازاریابی سنتی می دانند که صرفاً از فناوری اطلاعات در جهت دست یابی  به اهداف خود استفاده می کند و باعث کارآیی بازاریابی می شود(اسفیدانی ،دقیقی اصلی،آهنگر کلایی،1388،ص85).
در دیدگاه دیگری بازاریابی الکترونیکی زمانی شکل می گیرد که زیر ساختهای فنی(پایگاه اطلاعاتی،ترمینال های مناسب،سرورها،نرم افزارها و….)فراهم گردد و ارتباط با مشتری با استفاده از این فناوری برقرار شود.این ارتباط عمدتاً در قالب طراحی وب سایت مورد توجه قرار می گیرد.استن[1] اعتقاد دارد زمانی بازاریابی اینترنتی شکل می گیرد که عوامل آمیخته بازاریابی(4p) به روش الکترونیکی انجام گیرد.
اسمیت[2] و چافی[3] نیز بازاریابی اینترنتی را دست یابی به اهداف بازاریابی از طریق به کارگیری فن آوری ارتباطات الکترونیکی تعریف می کنند.این فن آوری شامل اینترنت، پست الکترونیکی،پایگاه های داده و تلفن های سیار است.
پراساد[4] و همکاران نیز بازاریابی اینترنتی را استفاده از اینترنت در فعالیت های بازاریابی مرتبط با مشتری،مرتبط با کانال های توزیع و فروش،تحقیقات بازاریابی و ارتباطات مدیریت تعریف می کنند.
 

اصول بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی همانند هر رشته علمی یا فنی دارای اصول و قوانینی است. دکتر رالف ویلسون از نظریه پردازان این رشته به پنج مورد زیر اشاره می کند:
 
1.اصل خیابان بن بست:
ایجاد یک پایگاه در شبکه جهانی وب همانند تأسیس یک فروشگاه در یک خیابان بن بست است که خریداران در صورت نیاز مبرم و همچنین شناخت محل به فروشگاه مراجعه خواهند کرد.در چنین شرایطی باید دلیلی برای مراجعه مشتریان ایجاد کرد.جذاب ترین و جالب ترین پایگاه اینترنتی در صورت عدم مراجعه مردم و مشتریان و به عبارت بهتر کاربران بی فایده و بدون استفاده خواهد ماند.بنابراین نخستین پرسشی که پیش از راه اندازی یک پایگاه اینترنتی باید برای آن پاسخی یافت ،شیوه های ترغیب کاربران برای مراجعه و بازدید از یک پایگاه است.
 
2.اصل بده بستان:
یکی از مهم ترین عوامل در فرهنگ اینترنتی هدیه های رایگان است.قانون یا اصل بده بستان می گوید بازدید کنندگان و کاربران را با پیشنهاد هدایای رایگان به پایگاه خود جذب و سپس تلاش کنید چیزهای دیگری را همراه این هدایا به فروش برسانید.
 
3.اصل اعتماد:
اگر محصولات عرضه شده در پایگاه اینترنتی  دارای تمامی ویژگی های جالب برای مشتریان مانند ،قیمت رقابتی و کیفیت مناسب باشد در این شرایط مهمترین مانع در جهت افزایش سهم بازار می تواند اعتماد و اطمینان خریداران باشد.با انجام موفقیت آمیز بعضی فعالیت ها نظیر شناساندن نام و نشان تجاری در اینترنت به وسیله تبلیغات می توان اعتماد و اطمینان مشتریان را جلب نمود.نکته مهمی که نباید فراموش کرد دریافت بازخور دائمی از مشتریان است که در ارتقاء سطح اعتماد آنها بسیار مؤثر خواهد بود.
 
4.اصل کشش و رانش:
قانون چهارم بازاریابی در وب بر این باور است که باید مشتریان را با ارائه مطالب جذاب به سوی خود کشاند و سپس به وسیله پست الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز را برای آنان فرستاد.پایگاه اینترنتی دارای این ویژگی هستند که هنگامی که به آنها مراجعه می شود توانایی راهنمایی و ارائه اطلاعات به مراجعه کننده را دارند. از طرف دیگر پیام های الکترونیکی دارای طبیعت پویا هستند و می توان آنها را برای اشخاص و مقاصد خاص به منظور انتقال اطلاعات ارسال کرد.در جهان امروز هزینه جذب مشتری، آن هم برای یک بار فروش بسیار بالاست.بنابراین شرکت ها برای تکرار فروش نیاز به ارضای خواسته های مشتریان خود دارند.در واقع قانون کشش(کشاندن مشتری) و رانش(راندن اطلاعات به سمت مشتری) به دنبال انجام این وظیفه خطیر است.مشتریان را با قدرت به سوی پایگاه مورد نظر می کشاند و به وسیله راندن پیام های الکترونیکی در تلاش است تا آنها را به بازدید دوباره ترغیب کند.
 
5.اصل روزنه:
شرکت های بزرگ، پول،نیروی انسانی،تجهیزات و دیگر منابع مورد نیاز برای پوشش دادن بسیاری از بخش های بازار را دارند.رمز موفقیت شرکت های کوچک،یافتن روزنه و در واقع نقاطی است که یا شرکت های بزرگ به آن توجه لازم را نداشته اند و یا اینکه به خوبی پوشش داده نشده اند.برای این منظور باید نسبت به تدوین و اجرای طرح هایی که به طرح های فروش بی همتا مشهورند،اقدام کرد.چنین طرحی به تعریف و بررسی نقاط قوت شرکت و مقایسه آن با رقبا می پردازد و در واقع به یافتن و معرفی روزنه های بازار اقدام می کند.

[1]-Stan
[2] -Smith
[3] -Chafy
[4] -Prasad