تکالیف فرزند خوانده/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

تکالیف فرزند خوانده/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

تکالیف طفل فرزند خوانده در قبال سرپرست

فرزند خوانده در قبال پدرخوانده و مادر خوانده تکالیفی نیز دارد. ماده 11 قانون حمایت بیان داشته است: (( وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.))
ما به اختصار برخی از تکالیف که از طفل مورد سرپرست انتظار می رود را بیان می کنیم.
بند اول : اطاعت از سرپرستان
طبق ماده 1177 قانون مدنی و ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، فرزند خوانده باید مطیع پدر و مادر خوانده ی خود باشد و در هر سنی که باشد به آنها احترام بگذارد. و در صورت عدم اطاعت فرزندخوانده از سرپرستان به منظور تادیب فرزند خوانده ی نافرمان، برابر ماده 1179 قانون مدنی تنبیه وی در حدود متعراف مجاز است. به موجب بند یک ماده 59 قانون مجازات اسلامی، در بین اعمالی که جرم محسوب نمی شود: اقدامات والدین و اولیا قانون و سرپرستان محجورین که به منظور تادیب و حفاظت آنها شود، مشروط به اینکه اقدامات مذبور در حد متعارف، تادیب و محافظت باشد.))
با توجه به ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و جمع آوری با ماده 1177 قانون مدنی، اطاعت فرزندخوانده از پدر و مادر خوانده به عنوان یک تکلیف شرعی و قاونونی محرز و مسلم است.
بند دوم : احترام به والدین سرپرست
احترام به والدین در تمام جوامع توصیه شده است. بی احترامی به والدین باعث رنجشی گاه غیر قابل جبران
می باشد. به فرزند واجب است که بر والدین خود احترام بگذارد. بر اساس ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست فرزند خوانده موظف است به والدین سرپرست خود احترام بگذارد، با بهترین الفاظ صدا بزند، ادب را رعایت کنید.ماده 1177 قانون مدنی مقرر داشته است: (( طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد به آنها احترام نماید.))
والدین باید از دوران کودکی به فرزند خوانده حفظ احترام به دیگران را بیاموزند. احترام به پدر و مادر قرآن و احادیث بسیار توصیه شده است، که در قرآن کریم می خوانیم: (( و قضی ربک الا تعبدو و الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما و قل لهما قولاً کریماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیراً.))[1]
احترام به پدر و مادر از نظر سنت اجتماعی هم بر انسان ها لازم است. احترام به والدین مصادیق فراوانی
دارد که آیه شریفه مذکور مختصری از آن را بیان نموده است.
[1]قرآن کریم، سوره اسراء، آیات 23و 24:((یعنی پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، هرگاه یکی از آنها یا هردوی آنها نزد تو به سن پیری برسند، کمترین اهانتی به آنها روا ندارد و به آنها پرخاش نکن و با آنها سخنی بزرگوارانه بگوی و از سر مهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن همانگونه که مرا در کودکی پرورانده اند.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده