خصوصیات موبايل به عنوان ابزار تبليغاتي

خصوصیات موبايل به عنوان ابزار  تبليغاتي
در زير به برخي از خصوصيات منحصر به فرد تبليغات موبايلي اشاره شده است..

 • بستر رسانه اي هميشه روشن – به جهت طراحي ذاتي، تلفن همراه مي تواند هميشه روشن باشد و همواره قابل حمل است.
 • انعطاف پذيري– از آنجاكه موبايل قابل حمل وسيار است،لذا كاربر موبايل مي تواند در هنگام دريافت وارسال اطلاعات ،مشغول به هر فعاليتي مانند مسافرت يا ملاقات سايرين باشد (Dickinger et al.., 2004, P: 5).
 • بستررسانه اي باضريب نفوذ بسيار بالا– در كشورهاي زيادي ضريب نفوذ تلفن همراه به 100% رسيده است و در بسياري ديگر از كشورها نيز تعداد قابل توجهي از جمعيت از تلفن همراه استفاده مي نمايند (Holland, 2005, P: 9).
 • حضور درهمه جا-از طريق دستگاه هاي موبايل ،نهاده هاي تجاري مي توانند ،در هر زمان وهر جايي كه مشتري هست،به او دست يابند (Pitz & Storbacka, 2007, P: 55).
 • قابليت شناسايي-هر گوشي تلفن همراه درون خود يك شناسه دارد كه امكان تبادل ايمن اطلاعات رافراهم مي سازد . معمولا هر دستگاه تلفن همراه فقط توسط يك فرد مورد استفاده قرار مي گيرد كه اين مساله موقعيت ايده آلي را بر اي بازاريابي هدفمند فراهم مي آورد. اپراتور از طريق فناور ي  GPSمی تواند بادقت بالايي هر كاربر را شناسایي كند. تلفن همراه اين موقعيت را فراهم مي كند تا بتوان هر پيام را با توجه به بخش بندي بازار و موقعيت مكاني كاربر در هر زمان، سفارشي سازي نمود (Bamba and Barnes, 2007, P: 820).
 • ارتباط دوسويه- تلفن همراه امكان ايجاد ارتباط متقابل ما بين شركت تبليغ كننده و مخاطب را فراهم مي آورد و اين در حالي است كه در رسانه هاي سنتي مورد استفاده براي تبليغات مانند تلويزيون و رسانه هاي چاپي اين ارتباط كمتر بود (Pietz & Storbacka,2007,P: 45).
 • كانال ارتباطی شخصي-ماهيت شخصي تلفن همراه اين امكان را فراهم مي آورد كه مشتري توجه بسياربيشتري به اين ابزار مي كند و به همين جهت در صور تي كه به درستي از اين وضعيت ويژه استفاده شود،رسانه بسيار قدرتمندي خواهد بود (Muk ,2006,P: 44).
 • اطلاعات دقيق درموردكاربران وقابليت سفارشي سازي-برنامه های تبليغاتي مبتني برموبایل می توانند از اطلاعات فردي دقيق كاربران( مانند سن، جنسیت، مشخصات) استفاده نموده و برنامه تبليغاتي ويژه براي هر فرد يا گروه از افراد را ارسال نمايند به نحوي كه با ترجیحات فردي كاربر انطباق بيشتري داشته باشد و يا براي مثال با استفاده از اطلاعات جمعیت شناختی كه توسط اپراتورها گردآوري مي شود وهمچنين اطلاعات مربوط به موقعيت فعلي كاربران تلفن همراه، مي توان تبليغات هدفمندتري را ارسال نمود. اين در حالی است كه در رسانه هاي سنتي مورد استفاده براي تبليغات دسترسي محدودي به اين گونه  اطلاعات وجود داشت (Bamba and Barnes, 2007, P: 816).

 
2-3-10) عوامل موثر برای استفاده از تبلیغات موبایل
4 عامل عمده بر شرکت ها برای استفاده از تبلیغات موبایل اثر دارند که شامل موارد زیر است:

 • توانایی ایجاد علامت تجاری: براساس تحقیقات انجام گرفته بر اینترنت، این نتیجه حاصل شده است که تعامل یک عامل اصلی در ایجاد نگرش در استفاده کنندگان است. نتایج تحقیقات انجام گرفته نشان می دهند روش هایی که سرگرم کننده، تعاملی و جالب هستند منجر به جذابیت بیشتر نام تجاری می شوند. سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی به ویژه تبلیغات باعث تغییر نگرش مشتری به نفع محصول و آگاهی از نام تجاری می شود که این تغییرات مثبت منجر به توسعه عملکرد بازار و ارزش برای سهامدارانمی شود.
 • توانایی بازاریابی بر مبنای هر منطقه– این نوع بازاریابی توانایی ایجاد اشکال جدیدی از خدمات مانند پیش بینی وضع هوا در هر محل، راهنمای رستورآن ها، نقشه هتل ها و موارد مشابه را دارد که به عنوان روش هایی از ارتباطات دوستانه با مشتریان شناختهمی شوند. فن آوري های پیشرفته ای مانند نظام موقعیت یاب جهانی به تبلیغ کنندگان این امکان را می دهد که تبلیغات بلادرنگ و بر اساس مکان های ویژه انجام دهند. مشتریان این نوع خدمات را به عنوان یک جاذبه قابل توجه می دانند و این به شرکت ها اجازه بهره برداری از فرصت های پیش رو را می دهد.
 • عوامل مرتبط با امنیت-بر مبنای مشاهده ها، نفوذ موبایل در اکثر کشورهای توسعه یافته در حال رشد است. در واقع رشد به معنای افزایش شرکت های استفاده کننده از تبلیغات موبایل است. اگرچه گزارشات حاکی از اشتیاق زیاد برای تبلیغات موبایل است ولی باید رضایت مشتری را در نظر گرفت. در نامه های الکترونیکی معمولا اسپم[1]، قبل از این که به مشتری برسد به صورت خودکار پاک می شود ولی در پیام کوتاه موبایل این امکان وجود ندارد. افشا کردن اطلاعات شخصی و خصوصی بدون رضایت مشتری می تواند به راحتی تصور نسبت به شرکت را خراب کند.
 • توانایی محیط فن آوري برای تسهیل فرایند تبلیغات پیام کوتاه- محیط فن آوري کشورها عامل مهمی در افزایش تعداد استفاده کنندگان از فن آوري های جدید است. از طریق مناسب بودن محیط فن آوري، مشتریان قادر و مایل به پذیرش این فن آوري ها از جمله سرویس پیام کوتاه هستند. بررسی های انجام گرفته نشان داده اند تفاوت محسوسی از نظردسترسی به ابزار مناسب بین اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا وجود ندارد (Okazaki andTaylor, 2008 ,P: 6).

 
2-3-11) عوامل تاثیرگذار بر افراد برای استفاده از تبلیغات موبایل
در اينجا برخي از روش هاي تاثير گذار در استفاده افراد از تبليغات موبايلي معرفي مي شود.
تبلیغات دهان به دهان  از طریق موبایل: اين نوع تبليغات اشاره به ارتباط شفاهي ، فرد به فرد بين يك گيرنده و يك پيام دهنده، دارد كه گيرنده آنرا به عنوان يك پيام غير تجاري در مورد برند، كالا يا خدمت مي پندارد. به عبارت ساده تر در اين حالت مشتري الف پيام تبليغاتي را از مشتري ب كه او را مي شناسد دريافت مي دارد نه از شركت تبليغ كننده كه در اين حالت هم اعتبار پيام بيشتر مي باشد هم تاثير بيشتري دارد (Bauer et al.., 2008, p: 1652). انگیزه ی ارسال مجدد پیام می تواند درونی یا بیرونی باشد. انگيزش دروني بر اساس نياز ذاتي افراد در احساس كردن اين كه افراد با صلاحيتي هستند و مي توانند محيط را كنترل نمايند تا بدين وسيله بتوانند عزت نفس خود را ارتقاء دهند.انگيزش بيروني براساس پاداش هاي محسوس مانند پول يا نامحسوس همانند تقدير عمومي مي باشد متخصصان اعتقاد دارند كه افراد به پيام هايي كه از افراد آشنا دريافت مي كنند. بیشتر توجه می كنند، چراكه اعتبارآن ها بيشتر از پيام هايي است كه تبليغ كننده ارسال مي دارد (Chowdhury , 2006, P: 352).
تبليغات مبتني بر موقعيت: خدمات مبتني بر موقعيت خدماتي هستند كه به وسيله موقعيت موبايل تعريف شده و بر آن تكيه داشته و بر اساس آن كار مي كنند.اين خدمات به مشتري اطلاعاتي مطابق با مكان وي ارائه مي كند. مانند اين كه فردي يك پيام در مورد نزديكترين رستوران دريافت دارد. شركتها مي توانند تبليغات را به مشترياني كه ثبت نام نموده اند ارسال نمايند (Leppaniemi et al..,2008, P: 54). تسهيلات GPS به همراه ساير خدمات مبتني برموقعيت به شركت ها يك مزيت استراتژيك مي دهد.به اين علت كه در مشتريان تمايل و پذيرشي نسبت به تبليغات بر اساس مكان وجود دارد. لذا بازاريابان مي توانند مشتريان با اطلاعات مناسب را در مكان مناسب ، به خريد بيشتر ترغيب و تشويق نمايند (Luong, 2007, P: 26).
شخصي سازي: ارسال تصادفي پيام به تمام كاربران در دسترس ،منجر به نارضايتي كاربران وهزينه بالاي تبليغات در شركت ها مي گردد.شخصي سازي يك عامل مهم در كاهش رنجش است.از طريق شخصي سازي ،ميزان پيام هايي كه به مشتري ارسال مي گردد كاهش مي يابد وديگر مشتري پيام هاي متعدد نامربوط دريافت نمي كند.به عبارت بهتر بايد تبليغات مرتبط با علايق ونيازهاي مخاطب باشد (Leppaniemi et al., 2008, P: 52). تبليغات موبايلي شخصي شده ،به مشتريان خاص وملزوماتي كه آنان نياز دارند ،بر اساس ترجيحات وعادات خريد آنان تمركز دارد (Kaid et al.., 2007, P: 1139). علاوه بر اين كه مي توان تبليغات را بر اساس پرونده مشتري، شخصي كرد ،مي توان پيام هاي ارسالي را براساس مكان هر مخاطب شخصي نمود (Rodgers at al.., 2007 , P: 447).
[1]Spam