نظام های سنتی اندازه گیری  عملکرد

نظام های سنتی اندازه گیری  عملکرد
نظام هاي اندازه گيري عملكرد سنتي اغلب بر هزينه و مديريت حساب ها متكي هستند. اين روش ها در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 براي مواجه با نياز روز افزون صنايع توليدي توسعه داده شدند. با تغييرات شگرف در توليد و فن آوري ، ديگر اين نظام ها قابل استفاده نيستند. از مشكلات اساسي در ارتباط با تكنيك هاي مديريت حسابداري مي توان كمبود تناسب با استراتژي هاي شركت ، تغيير عناصر هزينه در سال هاي اخير ، عدم انعطاف پذيري گزارش هاي مديريت حسابداري ، مانع پيشرفت توليد در كلاس جهاني را ذكر نمود (رهنماي رودپشتي و محمودي ،1389، ص27).
2-1-9-1) سیستم اندازه گیری حسابداری  – در این روش شاخص های مالی متعددی به منظور ارزیابی یک سازمان به کار گرفته می شوند شامل ، جریان نقدی سرمایه گذاری[1] ، نرخ بازده داخلی[2] ، ارزش افزوده اقتصادی[3] ، سود ، بازده نسبت به متوسط سرمایه به کار گرفته شده و بازگشت روي فروش ارائه شده است. اما اندازه گیری های مالی صرفاً نگاه به گذشته دارند و برای ارائه تصویری از آینده مناسب نیستند. این اندازه گیری ها به استراتژی های مهم شرکت در بخش های غیر مالی نظیر مشتری ، خدمات ، اعتبار و کیفیت محصولات نمی پردازند.اين اندازه گيري به بحث در مورد وظايف مي پردازد نه فرآیندهايي كه بايد بر اهداف متمركز شوند و وظايف را شكل دهند (روغنيان،1387، ص2).
2-1-9-2) روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت[4] (ABC)در این روش فعالیت ها به اجزای کوچک و منفرد تفکیک می شوند، سپس هزینه و زمان اجرای کار برای هر یک از فعالیت ها مشخص می شود. بدین وسیله می توان بهره وری هر فعالیت را اندازه گیری نمود. با استفاده از این روش می توان هزینه کارهای مختلف مثلاً هزینه فروش یک محصول یا هزینه بازاریابی یک محصول خاص و … را مشخص کرد. روش ABC جایگزینی برای سیستم حسابرسی سنتی نیست اما مکملی برای آن سیستم به منظور درک بهتر عملکرد یک شركت به شمار می رود. ABC را بايد همراه با يكي از روش هاي اندازه گيري عملكرد به كار برد تا بازدهي مناسب داشته باشد (روغنيان،1387، ص2).
2-1-9-3) اندازه گيري عملكرد كليدي[5]اين سيستم اندازه گيري در فرانسه و در اوايل دهه 80 مطرح شد. در اين مدل بر اساس استراتژي شركت ، مديران ارشد چند عملكرد را به عنوان عملكرد هاي كليدي انتخاب كرده و آن ها را با معيارهاي مربوط اندازه گيري مي كردند. بدين طريق ميزان پيشرفت يا نزول اين عوامل به طور پيوسته دنبال مي شود. اين روش شاخص هاي مالي و غير مالي را در بر مي گيرد. از اشكالات عمده اين مدل اندازه گيري مي توان به نداشتن قاعده اي مشخص براي انتخاب عملكردهاي كليدي و اعمال نظرات شخصي مديران اشاره نمود (روغنيان،1387، ص3).
2-1-9-4) مدل اندازه گيري كارت امتياز پاسخگويي[6]در اين مدل شركت ها بستري براي ارتباط با ذينفعان مختلف هستند. در دراز مدت موفقيت شركت بستگي به يكپارچه كردن و متوازن نمودن نيازهاي ذينفعان مختلف دارد بدون آن كه منافع يكي فداي منافع ديگري گردد. ذينفعان اصلي عبارتند از كاركنان ، مشتريان ، تأمين كنندگان ، مديران و سهامداران كه هر يك از آن ها انتظاراتي از شركت را برآورده ساخته و در مقابل از شركت انتظاراتي دارند (روغنيان،1387، ص4).
2-1-9-5) روش ارزش افزوده اقتصادی[7] (EVA) – یکی از انتقاداتی که به حسابداری سنتی وارد بود تمرکز بر نتایج مالی در کوتاه مدت ، نظیر سود آوری و فروش سالیانه و در عوض نادیده گرفتن موفقیت شركت در به دست آوردن ارزش افزوده بلند مدت برای سهامداران بود. به طوری که ممکن است یک شرکت در سالی خاص سود آوری خوبی داشته باشد ، اما در عین حال به دلیل بی توجهی به حق انتخاب مشتریان ، کیفیت کالا و نوآوری در سالیان آتی بازار را از دست بدهد. برای برطرف کردن این نقیصه ، برخی تحلیل گران معتقد به محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ارزش افزوده اقتصادی هستند. مبنای این فرضيه بر این اساس استوار است که ارزش سهام یک شرکت تا زمانی افزایش می یابد که درآمد شرکت بیش از هزینه سرمایه ای آن باشد.این روش نیز عمدتاً نگاه به گذشته دارد و برای ارائه تصویری از آینده چندان مناسب نیست (قلي زاده و آزادي خواه،1389، ص18).
2-1-9-6) روش های ارزیابی عملکرد افراد – این روش ها صرفاً به ارزیابی عملکرد افراد (کارکنان) می پردازند و وارد ارزیابی فرآیند ها و کل شركت نمی شوند. روش هاي مختلفي براي ارزيابي افراد وجود دارد  ولي اين موضوع كه كدام روش ، مناسب ترين روش ارزيابي است به هدف شركت از ارزيابي افراد بستگي دارد و معمولاً نيز تركيبي از روش هاي مختلف براي ارزيابي افراد به كار گرفته مي شود (قلي زاده وآزادي خواه ،1389، ص18).
 
[1] Cash Flow On Investment (CFI)
[2] Internal Rate of Return (IRR)
[3] Economic Value Added (EVA)
[4] Activity Based Costing (ABC)
[5] Key Performance Measurement
[6] Accountability Score Card (ASC)