پایان نامه تعدیل قيمت سهام/عوامل مؤثر بر بازده

پایان نامه تعدیل قيمت سهام/عوامل مؤثر بر بازده

عوامل مؤثر بر بازده
سرمایه‌گذاری در سهام تابع عوامل میزان بازدهی و مقایسه سایر دارایی‌ها می‌باشد. بازدهی سهام می‌توان به عوامل متعدد بستگی داشته باشد.به‌طورکلی این عوامل را می توانی به دو گروه کلی تقسیم کنیم.
گروه اول عواملی را در بر می‌گیرد که سود نقدی و مزایای پرداختی را تحت تأثیر زیر قرار می‌دهند و به شرح ذیل هستند:
سود نقدی و کارایی بنگاه یکی از عوامل مهم در این گروه می‌باشند. کارایی بنگاه مستقیماً به مدیریت آن وابسته است. چگونگی مدیریت بنگاه تأثیر روشنی بر کارایی فعالیت‌های تولیدی و تجاری، سودآوری قدرت و سلامت مالی و امکانات رشد بالقوه بنگاه دارد.
معافیت مالی مالیاتی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سود بنگاه است. معافیت‌های مالیاتی، بازدهی سهام را از دو جنبه تحت تأثیر قرار می‌دهد. معافیت مالیاتی بیشتر از یک طرف موجب افزایش سود بنگاه شده و از طرف دیگر مالیات کمتر بر سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌های مالی، موجب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در سهام می‌گردد که این عامل نیز اثر خود را در افزایش قیمت سهام نشان می‌دهد
ظرفیت بازار و نوع کالای تولیدی نیز به نوبه خود سود شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر چه ظرفیت بازار برای کالایی که شرکت تولید می‌کند، بیشتر باشد، میزان فروش آن بنگاه بیشتر بوده و لذا درآمد و سود بنگاه بیشتر خواهد بود. همچنین سود جاری و آینده شرکت، تا حد زیادی تحت تأثیر اوضاع و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز می‌باشد (صفرپور و صفرپور، 1387، ص15).
عامل دیگری که سود بنگاه را، به خصوص در مـورد شرکت‌های فـعال کـشورمان تحت تأثیر قرار می‌دهد، میزان وابستگی آنان به ارز می‌باشد و ازآنجایی‌که شرکت برای ادامه فعالیت خود، ناچار است که مواد اولیه مورد نیازش را از بازارهای خارجی تهیه کند، لذا وابستگی کمتر در این زمینه سود بنگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اندازه شرکت نیز از جمله عوامل دیگری است که توجه متخصصین را به خود جلب کرده است، از آنجایی که شرکت‌های بزرگ به منابع مالی ارزان‌تری دسترسی دارند از کارایی و سوددهی بیشتری برخوردار هستند.
گروه دوم که نرخ بازدهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شامل عواملی است که بر قیمت سهام مؤثر هستند.نرخ بازدهی سهام، علاوه بر سود و مزایای پرداختی، تحت تأثیر قیمت سهام نیز می‌باشد. قیمت سهام نیز تابع عوامل متعددی است. برخی از این عوامل، به‌طور مختصر ذیلاً ارائه شده است.
روند آینده اقتصادی (انتظارات سهامداران) قیمت سهام را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. چنانچه سهامداران نسبت به تحولات آتی اقتـصـاد خوش‌بین  باشند، تقاضای خرید سهام خود را افزایش می‌دهند که تقاضای بیشتر برای خرید سهام، موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم می‌سازد و بر عکس.
کیفیت ترکیب سهامداران نیز از جمله عواملی است که قیمت را تحت تأثیر خود قرارمی دهد. بسته به اینکه اکثریت سهامداران بازار سهام، کدام‌یک از گروه‌های سرمایه‌گذاران کم تحرک، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و سفته بازان باشند، تغییرات قیمت سهام متفاوت خواهد بود.
قابلیت نفوذپذیری سهام، نرخ تورم، چگونگی توزیع در آمد، نحوه قیمت‌گذاری سهام و میزان عرضه سهام که تحت تأثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است،قیمت سهام را متأثر می‌سازد. از عوامل دیگر که سود و مزایای پرداختی و قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌توان به عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فنی و تکنولوژیک اشاره نمود(ترک، 1390، 41).
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران