پایان نامه درباره اینترنت اشیاء:موبایل

پایان نامه درباره اینترنت اشیاء:موبایل

موبایل

حمل و نقل هوشمند و منطقی در نواحی مختلفی قرار گرفته اند. آنهم به علت تقسیم و به اشتراک گذاری اطلاعات و اجرای ستونهای اصلی مورد نیاز است. ترافیک شهری شرکت کننده ی اصلی آلودگی صوتی ترافیک و یک شرکت کننده ی عمده برای تنزل و تخریب کیفیت هوای شهری و خروج گازهای گلخانه ای است. ازدحام ترافیک به طور مستقیم روی اقتصاد و فعالیت های اجتماعی در بسیاری از شهرها را تحمیل می کنند. تدارک زنجیره ی کارآمدی و توانایی تولید شامل کاربردهای درست به موقع است که شدیداً توسط ازدحام علل تأخیرهای حمل و نقلی و تحویل کوتاهی در جدول زمانبندی تحت تأثیر قرار می گیرند. اطلاعات ترافیکی جمبشی و پویا روی حرکات حمل و نقلی تأثیر خواهد گذاشت و اجازه ی طرح ریزی بهتر و بهبود برنامه زمانبندی را خواهد داد. حمل و نقل IOT قادر خواهد بود که از مقیاس های بزرگ WSN ها برای بازبینی آن لاین زمانهای مسافرت مقصد اصلی (O-D) انتخاب رفتاری از راه دور، طولهای بلند صف و آلوده کننده های هوا و انتشار صدا استفاده خواهد شد. IOT احتمالاً برای جایگزینی اطلاعاتی ترافیکی تأمین شده توسط شبکه های سنسور موجود استنتاجی حلقه های وسایل نقلیه ی آشکار گر به کار برده شد. در تقاطع سیستم های کنترل ترافیک موجود هستند. آنها هم چنین پشتیبانی کننده ی پیشرفت مدل های مستقر بر طرح ریزی و طراحی تخفیف و کاهش طرح ها و همچنین بهبود الگوریتم ها برای کنترل ترافیک شهری شامل سیستم های کنترل چند هدفی هستند. ترکیب شدن با اطلاعات جمع آوری شده از سیستم های کنترل ترافیک شهری، اطلاعات مرتبط و معتبر روی شرایط ترافیک می تواند برای مسافران نشان داده شود. [41]
پتانسیل کاربردهای IOT تشخیص داده شده توسط گروه های متمرکز مختلف شهر ملبورن. رواج تکنولوژی بلوتوث (BT) ابزارهای منعکس کننده ی نفوذ IOT اخیر در شمارش محصولات دیجیتال مانند تلفنهای موبال، دستگاه های ماشین اتوماتیک، سیستم های دریانوردی و. .. است. ابزارهای (BT) منتشر کننده ی سیگنالهایی رسانه های شناسایی و دسترسی (MAC-ID)  و تعدادی که می تواند توسط سنسورهای (BT) درون مناطق تحت پوشش خوانده شود. خوانندگانی که در مکان های مختلفی قرار دارند می توانند برای تشخیص حرکت ابزارها مورد استفاده قررا بگیرند. کامل شده توسط دیگر منابع اطلاعاتی مثل سیگنال های ترافیک یا GPS اتوبوس و مشکلهای تحقیقاتی که می تواند آدرس دهی شود و شامل وسایل مسافرت زمانی روی شاهراه ها و خیابان های شریانی، ماتریکس های O-D جنبشی (وابسته به زمان) روی شبکه، شناسایی تقاطع های اساسی و اطلاعات وضعیت شبکه ی حمل و نقل زمان واقعی دقیق و قابل اطمینان هستند. [37] بسیاری از نگرانی های سیاسی مانند کاربرد دیجیتالهای فراموش شده یک ناحیه پدیدار شده تحقیقاتی در IOT است که سیاست یکی از نگرانی های ان است وجود دارد. [42] یکی دیگر از کاربرداهای مهم در حوزه ی IOT موبایل مدیریت کارآمد و استدلالی است. [37] این شامل بازبینی اصطلاحات منتقل شده و هم چنین طرح ریزی حمل و نقل کارآمد است. بازبینی و نظارت اصطلاحات انجام شده بیشتر محلی و موضعی هستند، گفته می شود درون یک حوزه ی شرکتی و سرایه گذاری تکراری معاملات خرده ریز هستند اما طرح ریزی حمل و نقل با استفاده از یک مقیاس بزرگ شبکه ی IOT انجام می شود.
5) توده ی مرکزی اینترنت اشیاء: تصور IOT می تواند از دو جنبه ی فکری دیده شود: “اینترنت” مرکزی و “اشیاء” مرکزی. ساختار اینترنت مرکزی شامل خدمات اینترنتی دارای تمرکز عمده است که در آن داده ها توسط اهدافشرکت داده می شوند. در ساختار هدف مرکزی [43] اهداف هوشمند در سطح مرکزی قرار دارند، در کار ما، یک نگرش اینترنت مرکزی را بهبود بخشیدیم. یک چهارچوب مفهومی در حال کامل کردن ابزارهای درک همه جا گیر و کاربردهایش است که در شکل 4 نشان داده شده است. برای درک پتانسیل کامل محسبات انبوه نیز تنها یک انعطاف پذیری تقسیم بندی شده ی مرتبط با هزینه ها را در بسیاری از روش های منطقی می دهد بلکه هم چنین تا حد بالایی قابل قیاس است. خدمات تأمین کننده ی درک می توانند به شبکه ملحق شده و اطلاعات پیشنهادی خودشان را با استفاده از ذخیره سازی توده انجام دهند. ابزارهای پیشرفت دهنده ی تجزیه و تحلیل می توانند ابزارهای نرم افزاری خودشان را تأمین کنند. متخصصین هوش مصنوعی می توانند داده های خودشان را از طریق ابزارهای مفید یادگیری ذهنی و ماشینی در تبدیل اطلاعات به دانش تإمین کنند و سرانجام طراح های گرافیکی کامپیوتر می توانند ابزارهای تنوع تجسم فکری (پیشنهاد دهند. محاسبات توده ای می توانند این خدمات را به عنوان زیرساخت ها، خط مشی ها یا نرم افزارهایی که پتانسیل کامل انسانی خلاقانه دارند و می توانند از ان ابزارهای برای خدمات استفاده کنند را پیشنهاد دهد. این در بعضی از حس ها موافق تصور ubicomp، weiser و همچنین نگرش مرکزی انسانگرای Rogers است. اطلاعات حاصله، ابزارهای استفاده شده و تجسم فکری خلق شده در پس زمینه و بهره برداری از پتانسیل کامل اینترنت اشیاء، در نواحی کاربردی متنوع ناپدید می شوند. همانطور که در شکل 4 میتوان دید توده تمام اهداف ubicomp را با استفاده از تأمین ذخیره سازی دارای مقیاس محاسبه ی زمان و دیگر ابزارهای ساخت تجارت جدید را کامل می کند. در این بخش ما چهارچوب توده را با استفاده از Manjrasoft Aneka و چهارچوب Microsoft Azure برای نشان دادن اینکه چگونه توده ذخیره سازی، محاسبه و مثال های تجسم فکری را کامل می کند شرح می دهیم. علاوه بر آن یک ناحیه ی مهم فعل و انفعال بین توده ها را معرفی می کنیم که برای ترکیب توده های عمومی و خصوصی با استفاده از Aneka مفید است. این فعل و انفعالات برای کاربرد بهبود بخشنده ها به جهت درک اطلاعات، الگوریتم اهای تجزیه و تحلیل و تجسم فکری تحت یک چهارچوب یکپارچه ی تک اساسی است. اگرچه بهبود کاربردهای IOT با استفاده از مدل های برنامه ریزی شده ی توده سطح پایین و واسط هایی مانند مدل های mapReduce و Tread پیچیده هستند.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)