پایان نامه درباره تولید ملی/: بازار اسباب بازي آمریکا

پایان نامه درباره تولید ملی/: بازار اسباب بازي آمریکا

 بازار اسباب بازي آمریکا

صنعت اسباب بازي آمریکا پیشتاز تولیدات سرگرمی در جهان است. این موقعیت از طریق ترکیب فعالیتهاي داخلی ایجاد کننده ارزش افزوده از قبیل طراحی محصول، مهندسی، بازاریابی راهبردي با برون سپاري تولید به خارج از کشور به دست آمده است. دو شرکت بزرگ اسباب بازي آمریکا عبارتند از شرکتهاي متل و هسبرو.  شرکت متل با به بازار فرستادن پیشتازترین اسباب بازیها از جمله باربی و  هات ویلز ، فیشر پریس و محصولات مشهور دیگر  بزرگترین تولید کننده اسباب بازي در جهان است. شرکت هسبرو نیز با تولید اسباب بازیهاي مشهور جهانی مثل میلتون و مدرسه بازي ، برادران پارکر ، برادلی ،  جادوگران ساحل از مهمترین تولید کنندگان جهانی اسباب بازي است. این دو شرکت سهامی عام هستند و در سال 2005 به ترتیب فروشی برابر با 5.179 میلیارد دلار و 3.087 میلیارد دلار داشته اند.
عمده اسباب بازیهایی که در بازار آمریکا عرضه میشود، در آمریکا طراحی می شوند و تولید در مقیاس انبوه آنها در کشورهاي دیگر از جمله چین و ویتنام و … صورت می گیرد. به همین دلیل مجموع اشتغال در صنعت اسباب بازي و عروسک سازي و سرگرمی در آمریکا از42300 نفر در سال 1993 به 17400 نفر در 2005 تنزل داشته است.
 
شایان توجه است که اگر چه بخش بزرگ تولیدات اسباب بازي آمریکا در خارج از این کشور ساخته می شود، اما بخش عمده ارزش آفرینی آنها هنوز در قالب طراحی محصول، بازاریابی، تحقیق و توسعه، و فعالیتهاي پشتیبانی محصول در داخل کشور آمریکا صورت میگیرد. علاوه بر این شرکتهاي آمریکایی علاوه بر اینکه بخشهاي توسعه  محصول خود را دارند، از شبکه هاي گستردهاي شامل طراحان و مبتکرین مستقل اسباب بازي نیز بهره می گیرند. این شغل ها در آمار اشتغال دولتی محاسبه نشده است اما بخش بزرگی از اشتغال در صنعت، از کارکنان رسمی به این شبکه هاي فردي منتقل شده است.
تولید داخلی صنعت اسباب بازي آمریکا در 2004 تقریبأ به 3.541 میلیارد دلار رسید. زمانی شهر نیویورك پایتخت تولید اسباب بازي در آمریکا بود، اما امروزه عمده تولید اسباب بازي در آمریکا در ده ایالت کالیفرنیا، نیویورك، پنسیلوانیا، اوهایو، ایلینویز، فلوریدا، کلورادو، میشیگان، میسوري و مریلند صورت میگیرد که پنج ایالت اول36 درصد شرکتهاي اسباب بازي و 42 درصد اشتغال را در خود جاي داده اند.
از سوي دیگر این صنعت در آمریکا شامل چند شرکت بزرگ و تعداد زیادي شرکت کوچک است که نشانه وسعت فعالیت شرکتهاي کوچک و متوسط(SMEs) در این صنعت می باشد. از 139 شرکت تولید کننده عروسک در  آمریکا در 2002، 80 درصد آنها فقط 20 نفر پرسنل داشتند.
حجم بازار این کشور براساس طبقه بندي اسباب بازیها به شرح جدول زیر است:
جدول 2-5 :حجم بازار آمریکا

گروه حجم بازار
نوزاد و پیش دبستانی 3.1  میلیارد دلار
عروسک 2.7 میلیارد دلار
ورزشی و فضای باز 2.7 میلیارد دلار
سایرین 2.5 میلیارد  دلار
هنری و صنایع دستی 2.4 میلیارد دلار
بازی ها و جورچین ها 2.4 میلیارد دلار
وسایل نقلیه 1.8 میلیارد دلار
عروسک ها و شخصیت های کارتونی و لوازم جانبی 1.3 میلیارد دلار
اسباب بازی تجملی 1.3 میلیارد دلار
سازه ها 695 میلیون دلار
آموزشی و اکتشافی 392 میلیون دلار

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)