پایان نامه درمورد چابکی سازمانی//ابزارهای تحقق چابکی

ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی:

 • ساختار سازمان:

لازم است ساختار سازمان انعطاف پذیر باشد و اقدامات زیر باید انجام گیرد:

 • تشکیل شراکت با سایر سازمان­ها
 • بهبود انعطاف پذیری از طریق تمرکز زدایی و اتخاذ ساختارهای منعطف.
 • ترویج فرهنگ تحول و نوگرایی.
 • افراد:

در سازمان چابک که با تغییرات مدام محیطی روبرو است توانایی و انعطاف پذیری انسان نقش مهمي‌را ایفا می­کند و اقدامات زیر در این راستا موثر می­باشد:

 • تمرکز بر فعالیتهای گروهی و فرهنگ مشارکت.
 • تفویض اختیار به پرسنل سازمان.
 • تکیه بر آموزش به عنوان ابزار مهم.
 • تربیت و اموزش پرسنل در مهارتهای مختلف

 
 

 • تکنولوژی:

یک سیستم تولید چابک توانایی مقابله با تغییرات پیش بینی نشده را دارد این تغییرات می­تواند در مدل محصولات باشد از جمله:

 • استفاده از سیستم های انعطاف پذیر تولید.
 • سرمایه گذاری روی تکنولوژی های سخت افزاری مناسب و مدرن.
 • به کارگیری سیستمهای انعطاف پذیر پشتیبانی تولید به منظور انطباق با شرایط متغیر.
 • پی ریزی یک سیستم تولید مجازی.
 • تکنولوژی اطلاعات

یکی از تمایز بین سیستم های چابک با سایر سیستم ها بالا بودن محتوای اطلاعاتی است به علاوه حجم اطلاعات مبادله شده بین شرکتهای همکار بالا می­باشد و لزوم حفاظت از اطلاعات کلیدی هر سازمان را نمایان­تر می­سازد بنابراین سازمانهای چابک نیازمند سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرفته و انعطاف پذیر بوده که تضمن دهنده در برابر مشکلات باشد و اقدامات زیر باید انجام گیرد:

 • استفاده از استانداردهاو پروتکل های مناسب در مبادله اطلاعات بین سازمانی.
 • استفاده از سيستمها و تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي مدرن با جهت ايجاد ارتباط مناسب و به هنگام در بين سازمان­هاي همكار
 • نوآوري و خلاقيت :

يك سازمان چابك به جاي فروش محصول توليدي خود بايد راه حلهاي خود را به مشتريان عرضه كنند در واقع هدف نهايي توليد چابك ، تحقق واقعي مفهوم سفارشي سازي و برآوردن نيازهاي ويژه و متنوع تك تك مشتريان است و از طريق اقدامات زير مي­تواند كارا باشد.
ايجاد فرهنگ تفكر و نوانديشي در سازمان ، سرمايه گذاري و تقدير از ايده هاي نو ، ايجاد مكانيزم ارتباط نزديك با مشتريان و گردآوري مدام نظرات انان ( صمدي و همكاران، 1390).
 
 

2-3-8 اصول و شاخصهاي چابكي در بخش دولتي:

موضوع دولت چابك [1]چيز جديدي در دنياي كسب و كار نيست در طي دوره هاي انتخابات سياستمداران همواره در ظاهر به گونه اي دم از دولت چابك ميزنند، اما با اين حال جدا از امور ساسي نتايج و موفقيت‌هاي سازمانهاي دولتي چابك جالب توجه و تحسين برانگيز است. مديران بخش دولتي چابكي را استعداد و توانايي كل سازمان براي پاسخ سريع و موثر به نيازها و فرصتهاي متغير مي­دانند در اين راستا يك سازمان چابك دولتي بايد از طرفي جنبه­ي فيزيكي (عمليات و دارئيها) را بازسازي نموده و از طرف ديگر جنبه ي ذهني (چارچوب فكري انجام وظايف) خود را مجددا” شناسايي كند از منظر ديگر چابكي نوعي جهت و سوگيري به سمت شهروندان است. شهروندان معتقدند كه قوانين و مقررات بروكراسي زيادي بر اقدامات و فعاليتهاي دولت حكم فرماست و اگر كسي بخواهد كاري را در بخش دولتي انجام دهد بايد از دهها فيلتر عبور كند و به مقصد خود برسد به همين دليل اگر بناست چابكي در فعاليتهاي بخش دولتي نمايان گردد لازم است ديد شهروندان را تغيير داده و درصدد همكاري آنها با بخش دولتي برآیند  و اگر بخش دولتي به چابكي دست يابد بسياري از سازو كارهاي فرسوده را دور مي­ريزد  براي رسيدن به اين نتايج بايد به سه اصل توجه شود:

 1. براي پيش بيني رويدادها، درك تغييرات مورد نياز و تجديد ساختار خدمات رساني بر آن اساس بخش دولتي بايد بهترين استفاده را از شبكه­ها بكند.
 2. بخش دولتي بايد ثابت كند توانايي يادگيري شيوه انجام بهتر فعاليتها و مقابله با چالشها را دارد.
 3. بخش دولتي بايد كارايي و اثر بخشي در منابع در دسترس خود را افزايش دهد ( جعفرنژاد و شهائي1386).

[1] Agile Government
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام