پایان نامه پسماند بیمارستانی؛تفکیک پسماند بیمارستانی

تفکیک پسماند های بیمارستانی
 یکی از اهداف مهم طرح تفکیک پسماند­­­­­های بیمارستانی تامین سلامت کارکنان شاغل در بیمارستان می­باشد. به طور کلی، پسماند بیمارستانی از پسماندهای عمومی در نقطه مبدا توسط ژنراتورها در ظروف مشخص شده، بسته به نوع پسماند تفکیک می­شوند. برای مهار هزینه ها، کارکنان مرکز باید به طور خاص جدا­­سازی پسماند­­های بیمارستانی را آموزش ببینند. لذا تفکیک باید در منبع انجام شود(Tsakona & Anagnostopoulou, 2006).
به طور کلی در بیشتر کشورهای پیشرفته، پسماندهای بیمارستانی پیش از دفع، تفکیک می­شوند، به طوری که هم اکنون در این کشورها فقط 15 درصد پسماندهای بیمارستانی، خطرناک هستند اما درکشور ما به سبب تفکیک نشدن صحیح و اصولی پسماندها، حدود 70 درصد پسماندهای خروجی مراکز درمانی خطرناک هستند. درصورت رعایت قوانین و آیین نامه ها و توجه به جداسازی و تفکیک پسماندهای بیمارستانی، تنها 20 درصد از کل پسماندها، خطرناک خواهند بود. نوع بيمارستان در ميزان پسماند توليدي آن بسيار مؤثر مي باشد به طوري كه در بيمارستان هاي آموزشي اين مقدار تقريباً  1.5برابر بيمارستان هاي عمومي مي باشد(موسوي، 1384).
لذا اگر تفکیک پسماند به درستی انجام پذیرد در بدترین شرایط تنها 5% از پسماندهای بهداشتی درمانی باید از بین برود. بقیه مواد سیر عادی زنجیر بازیافت یا تبدیل به مواد دیگر را طی خواهد کرد(خرا شادی، 1386).
لازم به ذکر است پسماند های نوک تيز و برنده صرف نظر از اينکه آلودگی داشته يا نداشته باشد در جعبه يا محفظه مقاوم  مخصوص جمع آوری گردد. ظروف جمع آوری اين اجسام بايد ضد سوراخ شدن بوده و در پوش مناسب داشته باشد و جنس اين ظروف به قدری سخت و نشت ناپذير باشد که نه فقط اجسام برنده و نوک تيز بلکه هر گونه بقايای آبگونه های موجود در سرنگ ها را در خود نگه دارد. لازم است به‌ منظور پيشگيري از جراحات ناشي از وسايل تيز و برنده ظروف جمع‌آوري ايمن به تعداد كافي و با ابعاد گوناگون در دسترس ارائه دهنده خدمت در كليه واحدهاي ذيربط قرار داشته باشد. کليه سر سوزن­ها از سرنگ­های مصرف شده(به خصوص در موارد شيمی در مانی) جدا نشود و بصورت توام جمع آوری گردد. استفاده از برچسب هشداردهنده بر روي ظروف جمع‌آوري با مضمون « احتمال آلودگي با اشياء تيز و برنده عفوني »‌ به ‌منظور جلب توجه كاركنان بهداشتي درماني الزامي است)جدول شماره1-2). این درحالی است که پسماندهای پرتوزا و راديو اکتيو، برابر ضوابطی که به اتفاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسازمان انرژی اتمی تهيه واعلام خواهد شد، زير نظر مسئول فيزيک بهداشت مديريت خواهد شد. پسماند های معمولی يا شبه خانگی بايستی در کيسه پسماند مقاوم مشکی رنگ جمع آوری ودر مخزن آبی رنگ قابل شستشو و ضد عفونی نگهداری شود(WHO, 2002).  در واقع به منظور پيشگيري از سرريز شدن وسايل دفعي، درصورتي كه حداكثر سه چهارم حجم ظروف مزبور پرشده باشد ضروري است درب ظروف به نحو مناسبي بسته شده و دفع شوند. ماده سازنده ظروف و كیسه‌ پلاستیكی نباید از پلاستیك‌‌های قابل احتراق و غیرهالوژنه باشد،كیسه‌های پلاستیكی نباید با منگنه بسته شوند،كیسه‌های حاوی ابزار پزشكی نوك تیز باید به رنگ زرد و برچسب گذاری شده باشد، جمع‌آوری پسماند‌ها باید روزانه صورت گرفته و به مراكز انبار منتقل شوند، هیچ كیسه‌ای نباید بدون برچسب گذاری انتقال یابد، بلافاصله باید كیسه‌های جدیدی در محل سطل پسماند قرار داده شود.همچنین هیچ کیسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن برچسب وتعیین نوع محتوای کیسه از محل تولید خارج شود. برچسب باید دارای مشخصاتی از قبیل(تاریخ تولید، نام بخش، نوع پسماند و غیرباشد…زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ,1386).
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)

این مطلب را هم بخوانید :  مفهوم منطق رادار:پایان نامه درباره توانمندسازی