سيستم دادرسي اسلامي و مقايسه آن با ديگر نظام‌هاي دادرسيدر مقايسه ميان مختصات مهم دادرسي اسلامي با سيستم‌هايي كه از آنها نام برده شد، در قواعد و مقررات مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي، تفاوت آنچناني وجود ندارد، زيرا اولين قانون …

پایان نامه درباره حقوق متهم/سيستم دادرسي اسلامي ادامه مطلب »

مشكلات ناشي از ويژگيهاي ادله ديجيتال 2-3-1-:مشکلات تخصصی(نظری)پليس و مقامات قضايي نياز به متخصصاني براي انجام تحقيقات در سيستم ها و شبكه هاي كامپيوتري دارند. اصولاً آنها بايد توان تامين دستيابي به اين سيستم ها را بدون رضايت نگهدارنده يا …

مشکلات ويژگيهاي ادله ديجيتال//پایان نامه ادله دیجیتالی ادامه مطلب »

زندگی نامه:سال و محل تولد: 1307- مشهدسال و محل وفات: 1369- تهران«مهدی اخوان ثالث» متخلص به «م. امید» از مفاخر کم نظیر و پرآوازه خراسان و ایران است. او فرزند «علی اخوان ثالث» از عطاران و طبیبان سنتی خراسان است …

پایان نامه حماسه در شعر/:زندگی نامه اخوان ثالث ادامه مطلب »

3-1- دهه1960آغاز نظریه‌ی فازی منطق فازی[1] برای اولین بار در سال  1960  توسط دکتر لطفی‌زاده استاد علوم کامپیوتر دانشگاه برکلی،[2] کالیفرنیا، ابداع شد. مقاله کلاسیک پرفسور لطفی‌زاده درباره مجموعه فازی که در سال  1965  به چاپ رسید، سرآغاز جهشی نوین …

پایان نامه برنامه‌ریزی لجستیک//آغاز نظریه‌ی فازی ادامه مطلب »

 مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو شبيه سازي مونت كالو داراي مزايايي به شرح ذيل بوده است: كاربرد آن پس از توسعه برنامه رايانه اي مربوطه آسان بوده و در اين خصوص نرم افزارهاي متعددي نيز موجود بوده است. …

معايب شبيه سازي مونت كالو:پایان نامه نوسانات سهام ادامه مطلب »

شرط فاسخ 1 ـ 2 ـ شرط فاسخ در لغت و اصطلاح شرط فاسخ يا انفساخ عبارت است از تراضي دو طرف عقد مبني بر انفساخ احتمالي عقد در آينده. بدين وسيله، طرفين تعهدهاي ناشي از عقد را محدود به …

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:شرط فاسخ ادامه مطلب »

: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه در این مبحث در دو گفتار، ابتدا به بررسی لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه و در گفتار دوم به بررسی حق فسخ در صورت …

نقض تعهدات در فقه امامیه/:پایان نامه فسخ قرارداد ادامه مطلب »

اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان فرایند چند بعدی، دسترسی افراد به منابع قدرت، برای افزایش سرمایه های فردی و گروهی به منظور حرکت به سوی انتخاب های هدف مند توانمندسازی نامیده می شود( رحمانی و همکاران، 1387، 105) . …

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:توانمند سازی روستاییان ادامه مطلب »

حق یا تکلیف بودن حضانتهرجا که حق هست، تکلیف هم هست. اگر به این تعریف از حق بسنده شود که “‘توانمندی از کناره‌گیری از سود و انتقال آن به هر کس یا برخی کسان-” باشد، حضانت را نمی‌توان حق دانست. …

حق یا تکلیف بودن حضانت//پایان نامه حضانت فرزندان ادامه مطلب »

طواري مربوط به ادله اثبات دعوا در فرهنگ دهخدا واژه دلیل به معنای راهنما، رهنمون و رهبر است و به زبان حقوقی، دلیل، دلالت عقل به سوی واقع است و هدف نهایی از آن رسیدن به حقیقت مطلق نیست بلکه …

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-طواري ادله اثبات دعوا ادامه مطلب »