روانشناسی مفهوم نگرش و چگونگی شکل‌گیری آن

      شناختی نگاه احساسات رفتاری آمادگی افکار عاطفی               شکل ۱٫ اجزای نگاه   باور فرد دربارۀ شخص معینی، موضوع یا وضعیتی که اونا رو به عنوان مبنای حقیقی ارزش ها و تجربه های خود می پذیرن از شناخت فرد ناشی می شه. مثلا، دانشجو و یا […]

روانشناسی با موضوع آموزش عالی و جنسیت

در مورد افزایش دختران در آموزش عالی و حتی فزونی گرفتن اونا نسبت به پسران در دانشگاه ها قانعی راد و خسرو خاور (۱۳۸۵)، در مقاله ای با عنوان نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه ها؛ برهم خوردن تعادل در ترکیب جنسیتی دانشجویان رو؛ به تغییر انگیزشی در بین خواهندگان آموزش عالی […]

فایل تعریف خودپنداره

۲-۸-۴-۲ فکر تحصیلی در سال های گذشته این نظریه که استعداد هر فرد ، به عنوان تنها عامل جداگونه در تحصیل ، نقش داره،  مورد دودلی قرار گرفته و بر فکر تحصیلی و اثر اون بر انگیزه پیشرفت تحصیلی ، تکیه شده.  فکر تحصیلی یکی از عوامل مؤثر بر کارکرد تحصیلی و عبارت از نگاه […]

نظریه فمینیست‌ها کلیشه‌های جنسیتی

۲) نظریه های نابرابری جنسیتی: می می گن که جایگاه زنان در بیشتر موقعیت ها، نه فقط متفاوت از جایگاه مردان، بلکه از اون کم بهاءتر و با اون نابرابره و این نابرابریها از سازمان جامعه سر می گیرد و از هبچ گونه  فرق مهم زیست شناختی یا شخصیتی بین زنان و مردان ناشی نمی […]

عادت‌واره و نقش آن در شکل‌دهی به زائقه

عادت واره همون اصل وحدت بخش و مولدیه که ویژگی های اساسی و رابطه ای یه موقعیت اجتماعی رو به شکل یه جور سبک زندگی یه دست و کامل، یعنی به شکل مجموعۀ یکدستی از انتخاب ها، عمل ها و دارایی ها در می آورد. عادت واره ها مبنای شکل گیری عمل های جدا و […]

روانشناسی در مورد سرمایه فرهنگی و آموزش عالی

به تعبیر بوردیو کسائی که دارای سرمایه فرهنگی بیشتری هستن، الگوهای انتخاب بیشتری دارن. ایشون یادآور می شه یکی از راه های مهم دست یابی به منابع و سرمایۀ فرهنگی، تحصیلات و جمع شدن دانشه (بوردیو، ۱۹۸۴: ۲۵۴). اما انگیزه افراد در مصرف فرهنگیِ آموزش عالی، دست یابی به ارزش ها و نمادها، بیان خود […]

در مورد اختلال اضطراب اجتماعی

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین ۱) مشکل اضطراب اجتماعی منتشر[۱]. واسه آدمایی تشخیص گذاری می شه که در مقابل خیلی از موقعیت های اجتماعی دچار اضطراب می شن. ۲) […]

روانشناسی با موضوع سوگیری‌های فرآیند پردازش اطلاعات در اضطراب اجتماعی

در جواب، پردازش منفی اطلاعات اجتماعی به عنوان یه تبیین خیلی زیادً محتمل مطرح می شه (هیرچ و کلارک، ۲۰۰۴). سوگیری پردازش اطلاعات[۱] روش خاص پردازش اطلاعات در بخش کارکردهای شناختی مثل توجه، تفسیر، حافظه و قضاوت تعریف می شه که هم جهت با تهدیدآمیز بودن موقعیت های اجتماعی بروز می یابد. فرد با اضطراب […]

نظریه کنترل توجه[۱] آیزنک، درخشان، سانتوس و کالوور (۲۰۰۷)

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین جلوگیری به توانایی جلوگیری یا تنظیم جواب های خودکار یا غالب و تغییر به توانایی تغییر توجه بین تکالیف وابسته به زمینه برمیگرده. آیزنک[۴]، نورانی[۵]، […]