تغییر دفتر، وظایف یا فعالیتهای نماینده فرهنگ سازمانی، تکنیکهای مشابه، تحقیق کاهش مقاومت در برابر تغییر یا تسهیل فرایند تغییر، تضمین نهادهای تحت تأثیر قرار گرفته مسئولیت اجتماعی پاسخگویی به اجتماع، تحقیق، افزایش تعداد پروژههای مفید برای مردم، ترغیب به …

دسته بندي علمی – پژوهشی :
بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از …
ادامه مطلب »

عضویت روابط عمومی در ائتلاف حاکم بر سازمان یا گزارش مستقیمانسجام تمام فعالیت های روابط عمومی در یک واحد مشخصماهیت مدیریتی مولفه روابط عمومی(روابط عمومی یک وظیفه مدیریتی است)قرار گرفتن یک مدیر ( نه یک تکنسین یا کارشناس،در راس امور …

سامانه پژوهشی –
بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از …
ادامه مطلب »

دست اندرکاران در این نقش خود خدمات تکنیکی ارتباطی را مانند تهیه گزارش و مقالات ویژه برای رسانه های گروهی،تهیه و تدوین خبرنامه ها و ارتباط با رسانه های گروهی ارائه می دهند.تمامی تصمیمات استراتژیک توسط هیأت مدیره و دست …

دسته بندي علمی – پژوهشی :
بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از …
ادامه مطلب »

هوشمند سفیدی (۱۳۸۵) عملیات ارتباطی آگاهانه، تجزیه و تحلیل گرایش های مخاطبان و افکار عمومی ،اطلاع یابی ،ابزارهای ارتباطی سازمان و عامه گفت و گو،کاربرد روش ها و ابزارهای ارتباطی کاظم متولی (۱۳۷۲) اطلاع رسانی و بازخورد گیری سازمان و …

بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه … ادامه مطلب »

ویژگی های انواع روابط عمومی روابط عمومی تبلیغات گرا (رابطه عمودی) رابطه عمودی بین سازمان با مخاطبان،انتقال اطلاعات خوشایند سازمان، اکتفا به اعلام و گفتن،مرکزگرایی،مراسم گرایی،توجیه نظام حاکم،یک طرفه بودن فعالیت ها،ایفای نقش مهندسی پذیرش در قالب تکنسین ارتباطات عدم …

بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی … ادامه مطلب »

– وسیله مشاوره مدیران– مرکز ثقل ارتباطات درون و برون سازمانی– هنر مردم داری– روابط عمومی رفتار صحیح ارتباطی است– وسیله ارتقای روحیه پرسشگری در جامعه– وسیله توسعه اعتماد و اعتبار اجتماعی سازمان است– فراهم کننده مشارکت مردم در امور …

دسته بندي علمی – پژوهشی :
بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از …
ادامه مطلب »

عبارتند از گستره وسیعی از اطلاعات و ارتباطات به مردم(تلفن،فاکس،رایانه،موبایل،…) که ماهیت محیط زیست را دگرگون می سازد (هنسون، رولا،۱۳۷۳،۶).در این پژوهش میزان بهره مندی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی از تکنولوژی ها ونقش آنها در کارایی مورد برسی قرار …

بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی … ادامه مطلب »

 سوال اصلی :چه عواملی بر کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی موثر است؟سوالات فرعی:آیا میزان بهره مندی از ابزار و تکنولوژی های نوین ارتباطی در کارایی روابط عمومی موثر است؟آیا دیدگاه مدیران به جایگاه واحد روابط عمومی در کارایی روابط …

متن کامل –
بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی …
ادامه مطلب »

شرکتهای تعاونی از لحاظ اقتصادی مخصوصاً برای زارعان و ارباب حرف و مصرف کنندگان اجناس عادی فواید بسیاری دارد ، ما از لحاظ حقوقی شرکت های تعاونی شکل و نوع مخصوصی ندارند و ممکن است شرکت تعاونی را به صورت …

بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها- … ادامه مطلب »

مطالعه مقررات قانون تجارت راجع به این شرکت نشان می دهد که به جزء چند نکته مختصر ،مواد و مقرراتی که حاکم بر شرکت تضامنی است بر شرکت نسبی نیز حاکم است . در واقع از تلفیق مواد ۱۸۵ و …

بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها- قسمت ۱۵ ادامه مطلب »