بلژیک۱٫ فملیش ۲٫ والونصربستان۱٫ ووجوودنیا ۲٫ کوزوو ۳٫ ساندژاکمولداوی۱٫ ترانسنیستریا ۲٫ گاگوزیااوکراین۱٫ کریمه ۲٫ دونتسک ۳٫ خارکفاسپانیا۱٫ کاستیل و لئون ۲٫ گالیسیا ۳٫ آستوریاس ۴٫ کانتابریا ۵٫ باسک ۶٫ آراگون ۷٫ کاتالونیا ۸٫ آندالوسیا ۹٫ بالریک ۳-۴٫ جدایی‌‌طلبی؛ اروپا به …

تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا۹۴- … ادامه مطلب »

۲-۵-۱-تحقیقات داخلی:(دهقانزاده ؛زراعتگری،۱۳۹۲ ) در این پژوهش رابطه بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های ۳۹۱ شرکت در …

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن … ادامه مطلب »

معاملات شرکتها به طور مداوم صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از یک ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.جزء شرکتهای سودده باشند.اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از شرکتهای مزکور در دسترس باشد.لذا شرکتهایی که حائز …

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر … ادامه مطلب »

۵-۴-۱-یشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۰۱۵-۴-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۱۵-۵-محدودیتهای تحقیق ۱۰۲پیوستها ۱۰۴منابع و مآخذ ۱۱۴منابع و ماخذ فارسی ۱۱۵منابع و مآخذ انگلیسی ۱۱۸چکیده انگلیسی(Abstract) 121فهرست جداولعنوان صفحه۳-۱-جدول لیست شرکتهای نمونه آماری ۶۹۴-۱-جدول لیست شرکتهای مورد مطالعه ۷۷۴-۲- جدول شاخص …

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری … ادامه مطلب »

توزیع جغرافیایی مجاری‌ها در رومانیپیشنهادهایی برای خودمختار سرزمینی مجاری‌هازکلیزکلی لندپارتیومسایر پیشنهادها برای سازمان‌های منطقه‌گراترنسیلوانیادوبروجابنتسازمان‌های سیاسی: اتحادیه دموکراتیک مجاری‌ها در رومانی، تقاضا برای خودمختاری مجاری‌ها بخشی از برنامه‌‌شان از سال ۱۹۹۳ بوده است. حزب مدنی مجار (رومانی) با اتحادیه دموکراتیک مجاری‌ها …

دسترسی متن کامل – تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا۹۴- … ادامه مطلب »

بلژیک۱٫ فملیش ۲٫ والونصربستان۱٫ ووجوودنیا ۲٫ کوزوو ۳٫ ساندژاکمولداوی۱٫ ترانسنیستریا ۲٫ گاگوزیااوکراین۱٫ کریمه ۲٫ دونتسک ۳٫ خارکفاسپانیا۱٫ کاستیل و لئون ۲٫ گالیسیا ۳٫ آستوریاس ۴٫ کانتابریا ۵٫ باسک ۶٫ آراگون ۷٫ کاتالونیا ۸٫ آندالوسیا ۹٫ بالریک ۳-۴٫ جدایی‌‌طلبی؛ اروپا به …

تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا۹۴- … ادامه مطلب »

به منظور تشریح و تبیین چارچوب نظری پژوهش به بررسی نظریاتی در ارتباط با حق تعیین سرنوشت، جدایی‌طلبی و رویکرد سازه‌انگاری به هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی می‌پردازیم:۲-۱٫ روند توسعه و ماهیت حق تعیین سرنوشتبا حدود چهار قرن رویه عملی درخصوص اصل …

مقاله دانشگاهی – تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا۹۴- … ادامه مطلب »

. قرشى بنابى، على اکبر، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۱۲ق، ج‏۱، ص۱۱۸٫ ↑. نهج البلاغه، کلام ۴۰٫ ↑. عزالدّین ابوحامد ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تصحیح محمّد ابوالفضل ابراهیم، کتابخانۀ عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی، قم، ۱۳۳۷، ج ۳، ص …

فایل دانشگاهی – برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با تأکید بر نهج … ادامه مطلب »

معین، محمّد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۷٫مکارم شیرازی، ناصر، باهمکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، پیام امام امیرالمومنین (×) شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۳٫منتظری، حسینعلی، شرح خطبه قاصعه، تهران، اطّلاعات، ۱۳۶۸٫موسوی خمینی، سیّد روح الله، شرح چهل …

دسترسی متن کامل – برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با … ادامه مطلب »

جوادی آملی، عبدالله، مفاتیح الحیاه، چاپ صدو بیست و هفتم، قم، اسراء، ۱۳۹۲٫حسینی، سیّد هادی، فقر و توسعه در منابع دینی، قم، بوستان کتاب قم، ۱۳۸۱٫حکیمى، محمّدرضا، محمّد و على، الحیاه، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى،۱۳۸۰ش.خاتمی، سیّد احمد، سیرۀ امام علی (×)، چاپ …

مقاله دانشگاهی – برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با … ادامه مطلب »