زندگی مطلوب اقتصادی در بستر اعتدال و میانه‌روی شکل می‌گیرد. در صورت اهمیّت‌دادن به این اصل است که می‌توان انتظار یک زندگی اقتصادی سالم داشت. در آموزه‌های حضرت علی (×) آمده است:«مَنْ أَرَادَ السَّلَامَهَ فَعَلَیْهِ‏ بِالْقَصْد.»[۵۴۸]هرکه خواهان سلامت است، باید …

متن کامل – برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با … ادامه مطلب »

زمانی‌که طلحه و زبیر با پسرهای خود برای گرفتن سهم بیت‌المال آمدند، و به هریک سه دینار داده شد، آن دو اعتراض کردند و گفتند: عمر با ما چنین رفتار نمی‌کرد. پس از گفت‌وگوی مفصّل با امام و شنیدن استدلال‌های …

دسته بندی علمی – پژوهشی :برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با تأکید بر نهج … ادامه مطلب »

«الْفَقْرُ یُنْسِی‏.»[۴۳۲]فقر، فراموشی می‌آورد.جامعۀ فقیر، جامعۀ تنبل و سستی می‌شود و چنین جامعه‌ای، نه تنها برای پیشرفت و عزّت خود تلاش نمی‌کند، بلکه فضایی را به‌وجود می‌آورد که هر دولت و حاکمی بر سر کار بیاید، برایشان اهمیّتی ندارد. حضرت …

سامانه پژوهشی -برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) … ادامه مطلب »

عدالت حیات است.اصلاح نظام اجتماعی و رسیدگی به تمام بخش‌های جامعه و توزیع منصفانه قدرت، ثروت و امکانات، عامل قوام اجتماع و به‌سامان رساندن یک ملّت است که همۀ این‌ها در سایۀ عدالت میسور است. از این‌روست که حضرت معتقدند …

جستجوی مقالات فارسی – برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با … ادامه مطلب »

حضرت در بیانی شیوا عامل زوال و فروپاشی را ستم و خودکامگی می‌دانند و می‌فرمایند:« مَنْ‏ جَارَتْ‏ وِلَایَتُهُ‏ زَالَتْ‏ دَوْلَتُه‏.»[۲۴۱]هر زمامداری در حوزه سرپرستی‌اش ستم نماید اقتدارش زوال یابد.لباس تکبّر و خودمداری به تن کردن و جامعه را مستبدّانه اداره …

جستجوی مقالات فارسی – برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با تأکید بر نهج … ادامه مطلب »

عوامل اجتماعی فروپاشی جوامعمراد از عوامل اجتماعی، مجموعه عوامل اثرگذار در عرصۀ اجتماعی است، اعم از روابط و مناسبات اجتماعی و سیاست‌های حاکم بر یک جامعه. یکی از اموری که در آسیب دیدن جوامع، و تخریب آن‌ ها نقش مهم …

برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با تأکید … ادامه مطلب »

«مَنْ شَاوَرَ ذَوِی الْأَلْبَابِ دُلَّ عَلَى الصَّوَاب‏.»[۱۱۸]هرکس با خردمندان مشورت کند، به آن‌چه درست است، رهنمون می‌شود.یک جامعۀ بالنده، رشدیافته و متعالی، جامعه‌ای است که در لغزش‌ها نیفتد، اسیر اشتباه‌ها نگردد و از پشیمانی‌ها ایمن باشد. یکی از لوازم چنین …

برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با … ادامه مطلب »

ابن‌خلدون در مقدّمۀ تاریخ خود درباره خوی و ویژگی‌های عرب پیش از اسلام می‌نویسد:«خوی عرب غارتگری است و هنگام غلبه، هرچه را در دست مردم می‌یابد، می‌رباید و کاری به حکومت‌کردن میان مردم و دفاع از حقوق برخی در مقابل …

برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) … ادامه مطلب »