المنشأت المالیه: أی بنک أو شرکه تمویل أو محل صرافه أو وسیط مالی ونقدی أو أی منشأه أخرى مرخص لها من قبل المصرف المرکزی سواء کانت مملوکه ملکیه عامه أو خاصه .المنشأت المالیه الأخرى والتجاریه والاقتصادیه: المنشأت التی یتم ترخیصها …

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۱ ادامه مطلب »

ای برای برهمخوردن توازن قوا و تعرض امنیتی به سرزمین آمریکا تشخیص داد. بر این مبنا ضرورت ورود ایالات متحده به جنگ را درک کرد.(کیسینجر، ۱۳۷۹: ۱۰۸-۷۰ ) از سوی دیگر، برخی مدعیاند که اینکه در صدد بیان یک هدف …

بررسی عناصر فرهنگ¬استراتژیک ایالات متحده بعد از ۱۱ سپتامبر- قسمت ۸ ادامه مطلب »

هر اسبی که رستم کشیدی به پیش         به پشتش فشردی همه دست خویش                     به نیروی او پشت مردی به خم نهادی به روی زمین بر شکم …

بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی- قسمت ۷ ادامه مطلب »

آیا بین پاسخگویی اخلاقی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟   آیا بین پاسخگویی مالی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟   آیا بین پاسخگویی قانونی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟   آیا …

بررسی نقش انواع پاسخگویی در وفاداری مشتریان مطالعه موردی بانک رفاه استان گلستان- قسمت ۸ ادامه مطلب »

۶- آشوری، محمد و دیگران، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳‌۷- الهی منش، محمد رضا، قرار بازداشت موقت و جایگزین‌های آن در حقوق ایران و فرانسه، …

ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۱۳ ادامه مطلب »

این میثاق مشابه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بهرسمیت شناختن حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید بر کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری تلاش شده به نحو میثاق در …

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶- قسمت ۷ ادامه مطلب »

علاوه بر مرتکب لازم است مجنی‌علیه نیز واجد شرایط خاصی از جمله زنده بودن یا مهدورالدم نبودن مطلق و نسبی باشد تا بتوان جنایت ارتکابی عمدی محسوب کرد. بنابراین اگر جنایت بر روی شخصی واقع شود که وی فاقد شرایط …

بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران- قسمت ۱۶ ادامه مطلب »

۲-۷- ۴- منادى صلح و وحدت   «چنان که پیش‏تر یادآور شدیم، یکى از دلایل اصلى سکوت بیست و پنج ساله امام‏علیه السلام حفظ وحدت و یکپارچگى جامعه اسلامى بود. توانایى امام براى ایجاد آشوب و بلوا کم‏تر از کسانى …

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۸ ادامه مطلب »

                                                                    پدیدآورندگان     مترجم     …

تحلیل محتوای برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ پیرامون موضوع کتاب و کتاب خوانی- قسمت ۱۱ ادامه مطلب »

یَا بَنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن یُوسُفَ وَأَخِیهِ وَلَا تَیْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا یَیْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُونَپسرانم! بروید، و از یوسف و برادرش جستجو کنید؛ و از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ که تنها گروه کافران، از …

تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام- قسمت ۲۱ ادامه مطلب »