بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۲۳

۰ ۰ کل ۱۷۲ ۱۰۰ ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲شکل ۴-۵۹- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در نظافت و پاکیزگی روستا۴-۵-۳٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت آب آشامیدنیتامین آب آشامیدنی و آب کشاورزی یکی از دغدغه های مهم روستاییان می باشد . آب آشامیدنی روستاهای استان گیلان اغلب از چاه آرتزین ، […]

پژوهش – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۲۳

۸ ۴۰ سایر باغات ۱۵ ۷۵ جمع کل ۷/۸۵ ۵/۴۶۲ ماخذ : سازمان جهاد کشاورزی شهرستان رشت ، ۱۳۹۰۳-۳-۴-صنعتصنعت به هر شکل که باشد ، اعم از سنگین ، سبک ، صنایع کوچک و صنایع دستی می تواند در توسعه هر کشوری دخالت نماید و این تاثیر زمانی زیاد می شود که صنعت مراحل تعالی […]

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۶

۴۱۰ ۱۹۴۱ ۸۵۶۳ ۷۷۸ ماخذ : مرکز آمار ایران ، ۱۳۹۰شکل ۳-۷ : ترکیب سنی جمعیت بخش مرکزی شهرستان رشت۳-۲-۵-مهاجرتروند مهاجرت از جامعه روستایی در سالهای اخیر به علت کمی یا نبود اشتغال خدمات و امکانات رفاهی در روستاها بوده و به صورت غیر متعارف در آمده است . تمرکز نامتناسب امکانات در شهرها در […]