پژوهش – بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده …

اما از دیدگاه تئوری اثباتی حسابداری گروه‌ها و افراد درگیر در فعالیت‌های سیاسی نیز به دنبال منافع شخصی خود هستند و نه منفعت عمومی، وقتی رسانه‌ها خبر از سودآوری یک شرکت می‌دهند کمتر به روش حسابداری آن اشاره می‌کنند. (صفری،۱۳۸۶).انگیزه های مالیاتیمالیات بر درآمد واضح ترین محرک برای مدیریت سود می باشد. مقامات مالیاتی مایلند […]

پژوهش – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۲۳

۸ ۴۰ سایر باغات ۱۵ ۷۵ جمع کل ۷/۸۵ ۵/۴۶۲ ماخذ : سازمان جهاد کشاورزی شهرستان رشت ، ۱۳۹۰۳-۳-۴-صنعتصنعت به هر شکل که باشد ، اعم از سنگین ، سبک ، صنایع کوچک و صنایع دستی می تواند در توسعه هر کشوری دخالت نماید و این تاثیر زمانی زیاد می شود که صنعت مراحل تعالی […]

سامانه پژوهشی – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۹

دهستان لاکان ۳۰۰۸ ۱۱۲۸۲ ۳٫۸ ۶۴۱۲ ۴۸۷۰   ماخذ : مرکز آمار ایران ، ۱۳۹۰شکل ۳-۶- جمعیت دهستانهای بخش مرکزی شهرستان رشت(۱۳۹۰)۳-۲-۱-۲- تراکم نسبیبا توجه به اطلاعات بدست آمده مساحت بخش مرکزی درسال۱۳۹۰ برابر ۴۴۷۵۳۸۱۰۳ متر مربع ( حدود ۵/۴۴۷ کیلومتر مربع )وتعداد جمعیت آن معادل ۵۶۲۸۴ نفر در طی دوره آماری اعلام گردیده بنابراین […]

متن کامل – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۷

۸۶ ۸۶ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۵۸/۸۱ ماخذ : سازمان هواشناسی استان گیلان ، ۱۳۹۰ایستگاه سینوپتیک رشت در ارتفاع ۷- و در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۱۶ دقیقه قرار دارد . در شکل گیری اقلیم مورد نظر عواملی جون دما ، رطوبت و بارندگی و …. دخالت […]

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از …

تغییر دفتر، وظایف یا فعالیتهای نماینده فرهنگ سازمانی، تکنیکهای مشابه، تحقیق کاهش مقاومت در برابر تغییر یا تسهیل فرایند تغییر، تضمین نهادهای تحت تأثیر قرار گرفته مسئولیت اجتماعی پاسخگویی به اجتماع، تحقیق، افزایش تعداد پروژههای مفید برای مردم، ترغیب به مشارکت مردم، نوع دوستی دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir ایجاد و […]

بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی …

ویژگی های انواع روابط عمومی روابط عمومی تبلیغات گرا (رابطه عمودی) رابطه عمودی بین سازمان با مخاطبان،انتقال اطلاعات خوشایند سازمان، اکتفا به اعلام و گفتن،مرکزگرایی،مراسم گرایی،توجیه نظام حاکم،یک طرفه بودن فعالیت ها،ایفای نقش مهندسی پذیرش در قالب تکنسین ارتباطات عدم اعتقاد به ارزیابی فعالیت ها،منفعل پنداری مخاطبان،بی اعتنایی به اصول اخلاق حرفه ای،تاکید بر برگزاری […]

اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی …

منابع فارسی: آقایوسفی، علیرضا. و شاهنده، مریم. (۱۳۹۱). رابطه ی علی خشم و سرسختی روانشناختی با کیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری. فصلنامه ی علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت. ۱۱(۳)، ۱۱-۱آمونسون، نورمن.، بولسبی، جون هریس. و نایلز، اسپنسرجی.(۱۳۸۹). مشاوره ی شغلی(فرآیندها و فنون). ترجمه ی مهرداد فیروزبخت. تهران: نشر ویرایش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۰۹)بهراد، مژگان.، کلانتری، مهرداد. و […]

تحقیق – اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی …

فرضیه ی دوم : مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده ی (HLT)، بر نیرومندی دبیران مؤثر است .در جدول ۱۳-۴ مشاهده می شود که ارزش F بدست آمده برای تفاوت تاثیر بین گروه گواه و آزمایش برابر با ۵۹۰/۱۴ است . این مقدار با درجه ی آزادی […]

مقاله علمی با منبع : اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی …

۰/۴۴۶ پس آزمون جذب گواه ۱۴/۸۲ ۰/۴۷۶ ۵/۰۴۸ ۰/۰۰۰ آزمایشی ۹/۷۸ ۰/۴۷۶ لازم به ذکر است در مقادیر تفاوت میانگینها مشاهده می شود نمرات نیرومندی گروه آزمایش به طور میانگین(۳۵۴/۰) نمره بیشتر از گروه گواه است و نمرات جذب گروه آزمایش به طور میانگین(۰۸/۵) نمره بیشتر از گروه گواه می باشد. فصل پنجم بحث و […]

منابع مقالات علمی : اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه …

روایی این پرسش نامه توسط پنج نفر از اساتید گروه مشاوره دانشگاه اصفهان تایید شده است. (به نقل از پورعباس، ۱۳۸۷) همچنین در پژوهش جلالی(۱۳۸۶) به منظور محاسبه ی روایی دو پرسشنامه ی اشتیاق شغلی و شادی شغلی که به طور همزمان در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته، نتایج حاکی از همبستگی مثبت شادی با […]