اگر میخواهید برای وب محتویات فعال بنویسید باید یک گواهینامه کد تعیین اعتبار برای خود دست و پا کنید تا بتوانید برای نرم افزارهای خود امضای دیجیتالی بگیرید. اگر فقط برای اینترنت برنامه مینویسید نیازی به این مراحل ندارید چون …

بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری ۹۳- قسمت … ادامه مطلب »