متن کامل – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۷

۸۶ ۸۶ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۵۸/۸۱ ماخذ : سازمان هواشناسی استان گیلان ، ۱۳۹۰ایستگاه سینوپتیک رشت در ارتفاع ۷- و در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۱۶ دقیقه قرار دارد . در شکل گیری اقلیم مورد نظر عواملی جون دما ، رطوبت و بارندگی و …. دخالت […]