ــ شیوع بدیعیات ــ ضعف خطابه (ر.ک: امیری،۴۲:۱۳۸۷-۴۵) ۲-۲-۹٫ شعر در عصر ممالیک این دوره را می‌توان به‌طور کلی دوره‌ی افول و انحطاط ادبیات نامید، زیرا در نتیجه‌ی حمله مغول سرچشمه‌ فرهنگ و ادبیات تا حدود زیادی خشک شده بود …

بررسی ساختاری و محتوایی خطابه در عصر مملوکی ادامه مطلب »

  بدون شک یک ابزار مناسب و حرفه ای، شاه کلید انجام بی نقص یک فعالیت به شمار می رود. البته یک ابزار خوب، لزوماً نباید بهترین مدل یا گران ترین آن باشد. بلکه باید متناسب با نیاز بوده و …

کدام علف زن بهتر است؟! ادامه مطلب »

– عجالتا کودکی زیر PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) داشتند. (نام ها و سایه ها ص …

تحول گفتمان ادبی دو نسل از داستان نویسان معاصر ایران ادامه مطلب »

۲-۱۴- تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………….. ۳۶ ۲-۱۵تعریف ارزشیابی توصیفی……………………………………………………………………………………………۳۶ ۲-۱۶ تاریخچه ارزشیابی توصیفی……………………………………………………………………………………. ۳۷ ۲-۱۶-۱ ویژگی های ارزشیابی کیفی توصیفی…………………………………………………………. ۳۷ ۲-۱۷- آزمون های عملکردی ………………………………………………………………………………………….۴۸ ۲ -۱۷-۱ تعریف آزمون عملکردی ………………………………………………………………………….. ۵۰ ۲-۱۷- ۲انواع آزمون های عملکردی …………………………………………………………………………..۵۲ ۲-۱۷-۳ …

بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی ، آموزشی، فیزیکی و روانی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان میناب ادامه مطلب »

بلژیک۱٫ فملیش ۲٫ والونصربستان۱٫ ووجوودنیا ۲٫ کوزوو ۳٫ ساندژاکمولداوی۱٫ ترانسنیستریا ۲٫ گاگوزیااوکراین۱٫ کریمه ۲٫ دونتسک ۳٫ خارکفاسپانیا۱٫ کاستیل و لئون ۲٫ گالیسیا ۳٫ آستوریاس ۴٫ کانتابریا ۵٫ باسک ۶٫ آراگون ۷٫ کاتالونیا ۸٫ آندالوسیا ۹٫ بالریک ۳-۴٫ جدایی‌‌طلبی؛ اروپا به …

تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا۹۴- … ادامه مطلب »

۲-۵-۱-تحقیقات داخلی:(دهقانزاده ؛زراعتگری،۱۳۹۲ ) در این پژوهش رابطه بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های ۳۹۱ شرکت در …

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن … ادامه مطلب »

معاملات شرکتها به طور مداوم صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از یک ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.جزء شرکتهای سودده باشند.اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از شرکتهای مزکور در دسترس باشد.لذا شرکتهایی که حائز …

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر … ادامه مطلب »

۵-۴-۱-یشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۰۱۵-۴-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۱۵-۵-محدودیتهای تحقیق ۱۰۲پیوستها ۱۰۴منابع و مآخذ ۱۱۴منابع و ماخذ فارسی ۱۱۵منابع و مآخذ انگلیسی ۱۱۸چکیده انگلیسی(Abstract) 121فهرست جداولعنوان صفحه۳-۱-جدول لیست شرکتهای نمونه آماری ۶۹۴-۱-جدول لیست شرکتهای مورد مطالعه ۷۷۴-۲- جدول شاخص …

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری … ادامه مطلب »

توزیع جغرافیایی مجاری‌ها در رومانیپیشنهادهایی برای خودمختار سرزمینی مجاری‌هازکلیزکلی لندپارتیومسایر پیشنهادها برای سازمان‌های منطقه‌گراترنسیلوانیادوبروجابنتسازمان‌های سیاسی: اتحادیه دموکراتیک مجاری‌ها در رومانی، تقاضا برای خودمختاری مجاری‌ها بخشی از برنامه‌‌شان از سال ۱۹۹۳ بوده است. حزب مدنی مجار (رومانی) با اتحادیه دموکراتیک مجاری‌ها …

دسترسی متن کامل – تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا۹۴- … ادامه مطلب »

بلژیک۱٫ فملیش ۲٫ والونصربستان۱٫ ووجوودنیا ۲٫ کوزوو ۳٫ ساندژاکمولداوی۱٫ ترانسنیستریا ۲٫ گاگوزیااوکراین۱٫ کریمه ۲٫ دونتسک ۳٫ خارکفاسپانیا۱٫ کاستیل و لئون ۲٫ گالیسیا ۳٫ آستوریاس ۴٫ کانتابریا ۵٫ باسک ۶٫ آراگون ۷٫ کاتالونیا ۸٫ آندالوسیا ۹٫ بالریک ۳-۴٫ جدایی‌‌طلبی؛ اروپا به …

تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا۹۴- … ادامه مطلب »