مفهوم ارتباط وجه نقد با سود:پایان نامه درباره اقلام تعهدی

مدیر سایت
ژانویه 5, 2019 0 Comment

ارتباط وجه نقد با سود در تحلیل نهایی ، جریان های ورود و خروج وجه نقد از واحد های انتفاعی ، اصولی ترین رویدادهایی است که اندازه گیری های حسابداری […]

مفهوم گزارشگری به موقع.پایان نامه عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

به موقع بودن صورت های مالی گزارشگری به موقع تابعی ازعوامل مرتبط به حسابرسی و ویژگی های شرکت می باشد.عوامل مربوط به حسابرسی آنها هستند که احتمالا در اجرای وظایف […]

رویکردهای ارزیابی کیفیت-پایان نامه مسئولیت اجتماعی وگزارشگری مالی

رویکردهای مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی افزون بر پیشنهاد شماره 8 و متن اصلاح شده استاندارد شماره 61، رویکردهای متفاوت دیگری به کیفیت اصول حسابداری و گزارشگری مالی وجود […]