علتهای ریسک درک فرآیند مدیریت ریسک مستلزم درک زمینه های عواملی است که منجر به ریسک های پروژه می شود.در مدیریت پروژه تحقیقات در باره ی عوامل ریسک ها پراکنده بوده و بارها و بارها محققان بدون در نظر گرفتن ماهیت …

علتهای ریسک :پایان نامه درباره رقابت در بازار ادامه مطلب »

تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي تمايز مفهومي بين فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات به قانونييا غيرقانوني بودن رفتار مؤديان مربوط مي شود. فرار مالياتي، يک نوع تخلف از قانون است. وقتي که يک مؤدي مالياتي از ارائه …

تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي.پایان نامه در مورد اجتناب مالیاتی ادامه مطلب »

– منطق فازی منطق فازی با نام یک پروفسور ایرانی عجین شده است. پروفسور لطفی­زاده که در جهان علم به پروفسور زاده معروف است در سال 1921 در شهر باکو در جمهوری آذربایجان به دنیا آمد. مادرش یک پزشک روس و …

– منطق فازی.پایان نامه بررسی الگوریتم¬های ترکیبی کارا برای ارزیابی عملکرد ادامه مطلب »

پیامدهای تجدید ارائه صورت­های مالی  تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت­های مالی دوره­های قبل، پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد. رقم سود خالص، مبنای محاسبه مواردی نظیر پاداش هیأت مدیره، مالیات و سود تقسیمی به سهام‌داران است. علاوه بر …

پیامدهای تجدید ارائه صورت­های مالی،پایان نامه درباره صورتهای مالی ادامه مطلب »

– رابطه تورم و پول درتعريف تورم گفته مي‌شود تورم عبات است از افزايش مستمر و همه گير قيمت ها و يا به طور معادل تورم عبارتست از کاهش مستمر ارزش پول. ازاين جهت، اهميت مساله تورم در اقتصاد تا …

– رابطه تورم و پول-پایان نامه تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي بر پيش بيني سود در شركت ها ادامه مطلب »

اهمیت بهره­وری در جهان امروز بهره­وری تقریبا مترادف با پیشرفت می­باشد. استاندارد زندگی در یک جامعه به درجه­ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به‌عبارت‌دیگر مقدار و کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین …

انواع سطوح بهره وری؛پایان نامه بهره وری نیروی انسانی ادامه مطلب »

رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري شفافيت گزارشگري فعاليت هاي اجتناب مالياتي و انگيزه کسب منافع افراد درون سازماني را روشن و آشکار مي سازد. مديريت ممکن است جهت کاهش هزينه هاي ناشي از ماليات بر درآمد شرکت انواع گوناگوني …

مفهوم گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي.پایان نامه در مورد اجتناب مالیاتی ادامه مطلب »

 رتبه‌بندی تعریف رتبه‌بندیﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ( 1371) رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي را آراﺳﺘﻦ و ﺑﻪ ردﯾﻒ درآوردن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪادي ﮔﺰﯾﻨﻪ دﻻﻟﺖ دارد. در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاردﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد …

تعریف رتبه‌بندی؛پایان نامه راجع به رتبه بندی ادامه مطلب »

انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها امروزه شیوه عرضه خدمات در بانک ها با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری هم چون کارت …

انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها.پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی ادامه مطلب »

ارزش افزوده بازار[1]ارزش افزوده از دیدگاه اقتصادی عبارت از ثروتی اضافه که نمایانگر تفاوت میان ارزش محصولات و خدماتی که به عنوان نهاده در فرآیند تولید به کار می‌روند، نسبت به ارزش خروجی‌های(ستاده‌ها) آن فرآیند است.اما از دیدگاه بازاریابی این …

ارزش افزوده بازار-پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی ادامه مطلب »