نقض تعهدات در فقه امامیه/:پایان نامه فسخ قرارداد

92
ژانویه 30, 2019 0 Comment

: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه در این مبحث در دو گفتار، ابتدا به بررسی لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه […]

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:توانمند سازی روستاییان

92
0 Comment

اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان فرایند چند بعدی، دسترسی افراد به منابع قدرت، برای افزایش سرمایه های فردی و گروهی به منظور حرکت به سوی انتخاب های هدف مند […]

حق یا تکلیف بودن حضانت//پایان نامه حضانت فرزندان

92
0 Comment

حق یا تکلیف بودن حضانت هرجا که حق هست، تکلیف هم هست. اگر به این تعریف از حق بسنده شود که “‘توانمندی از کناره‌گیری از سود و انتقال آن به […]

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-طواري ادله اثبات دعوا

92
0 Comment

طواري مربوط به ادله اثبات دعوا در فرهنگ دهخدا واژه دلیل به معنای راهنما، رهنمون و رهبر است و به زبان حقوقی، دلیل، دلالت عقل به سوی واقع است و […]

 نظریة تقصیر//پایان نامه آلودگی هوا

92
0 Comment

 نظریة تقصیر این نظریه که خاستگاه  غربی نیز به همراه دارد، مبتنی بر این باور است، که مسئولیت انسان در جایی است، که خطایی مرتکب شده است. حتی ادعا شده […]

نفي تجمل و رفاه زدگي:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

92
0 Comment

نفي تجمل و رفاه زدگي در سيره پيامبر(ص) زندگي ساده و بدون هرگونه تشريفات و تجملات پيامبر گرامي اسلام (ص) به عنوان الگويي براي همه مسلمانان در طول تاريخ و […]

پایان نامه آموزش های مهارتی:/بازار کار و کارآفرینی

92
0 Comment

بازار کار و کارآفرینی نظم نوین اقتصادی و رشد سریع تکنولوژی منجر به تغییر وضعیت اقتصادی کشورها به خصوص بازار کار آن ها گردیده است. از سوی دیگر جهانی سازی […]

مصادیق خسارتهای معنوی:/پایان نامه ضررهای جمعی

92
0 Comment

مصادیق خسارت های معنوی بند 2 مادۀ 9 قانون آئین دادرسی کیفری، در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه بر آمده است.[1] ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با عبارت عام […]

پایان نامه رهن دریایی//تعقیب سفر دریایی

92
0 Comment

تحصیل اعتبار به‌وسیله‌ی فرمانده منحصراً برای تعقیب سفر دریایی لازم است برای روشن‌شدن مطلب ابتدا تعریفی از فرمانده ارائه دهیم. در قانون دریایی و کنوانسیون‌های موجود در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی […]

پایان نامه تیپ های شخصیتی:تیپ شناسی آیزنگ

92
0 Comment

تیپ شناسی آیزنگ تیپ شناسی آیزنگ، می تواند در پیش بینی رفتارهای متعدد مورد استفاده قرار گیرد و اصولا هدف اساس تیپ شناسی آیزنگ استفاده از چند مفهوم اساسی جهت […]