روزهای سه شنبه بنابر مشهورعلما و محققان از اهل فقه و دیانان و مقالات دربارگاه مامون حاضر می‌آمدند در حجره ایی خاص جمع می‌شدند طعام می‌خوردند و دست می‌شستند آنگاه به مناظره می‌نشستند و در حضور خلیفه در نهایت آزادی …

بررسی دین¬یاری زرتشتی در دوران گذار ۹۲- قسمت ۵ ادامه مطلب »

تردد ادوات کشاورزی واحشام    ۴٫۶۸      ۴    مه گرافتگی    ۴٫۶۵      ۵    گردو خاک    ۳٫۶۵      ۶    باد    ۲٫۶۳      ۷    آفتابی بودن وحرارت بالا    ۲٫۲۶    …

بررسی عوامل موثر برتصادفات جاده ای استان اردبیل مورد مطالعه محور اردبیل – مغان- قسمت ۴۶ ادامه مطلب »

(بلویس ،۱۳۷۲: ۲۸)«در روزگار نظامی ،آذربایجان و حوالی آن مرکز حکومت سلاجقه های مختلف بود، به خصوص اتابکان آذربایجان و موصل، هم چنین شروانشاهان در آن اوان شهرت داشتند و به دولت سلجوقی وابسته بودند. نظامی قسمت بزرگ عمر خود …

بررسی و مقایسه اسکندر نامه نظامی گنجوی و آیین اسکندری عبدی ب- قسمت ۴ ادامه مطلب »